przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

30.01 - 03.02.2017 r., Zakopane

Historia Konferencji Naukowych

„Nauka dla hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych”

W latach 70 ubw. prof. Tadeuszu Ruebenbauer, pełniąc obowiązki kierownika Zakładu Roślin Zbożowych IHAR w Krakowie zainicjował powołanie grup problemowych zbóż, ds. hodowli pszenicy i żyta, a w dalszej kolejności innych gatunków zbóż i roślin uprawnych.

Spotkania tych grup odbywały się corocznie w okresie zimowym stąd zwane zimowymi w Krakowie w lokalach udostępnionych  przez Naczelną Organizację Techniczną. W ramach spotkań ustalano program współdziałania hodowców w zakresie wspólnych doświadczeń hodowlanych i laboratoryjnych. Zebrania zimowe były również okazją prezentacji wyników prac badawczych wspierających polską hodowlę przez pracowników naukowych instytutów resortowych min.: IHAR, IUNG, IOR oraz katedr uczelni rolniczych zajmujących się problematyka genetyczno-hodowlaną. Wymiernym efektem tych prezentacji było publikowanie streszczeń prezentowanych prac w zeszytach konferencyjnych oraz pełnych opracowań naukowych w Biuletynie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

Poszerzenie formuły spotkań o pozostałe gatunki roślin, a zatem rozrastająca się liczba uczestników spowodowała przeniesienie spotkań w 1998 roku do Zakopanego do obiektu dysponującego odpowiednimi warunkami konferencyjno-hotelowymi i tak jest do chwili obecnej.

 W latach w 2011-2015 liczba uczestników przekraczała 250 osób z Polski oraz z Europy: Anglii, Czech, Niemiec, Litwy a nawet tak odległych krajów jak Australia i USA.

Obecnie spotkania odbywają się w cyklu 2-letnim. 

design by VENTI