Strona główna > Struktura organizacyjna > Spółki Hodowli Roślin > Hodowla Roślin Grunwald Sp.z o.o. - Grupa IHAR

Hodowla Roślin Grunwald Sp.z o.o. - Grupa IHAR

 

HODOWLA ROŚLIN GRUNWALD
Sp. z o.o. Grupa IHAR

Bartążek ul. Warmiński Las 66, 10-687 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (89) 512 03 27, fax (89) 512 07 85
e-mail: biuro@bartazek.pl
www.bartazek.pl

Szczegółowe informacje na temat Spółki Hodowla Roślin Grunwald Grupa IHAR dostępne są na stronie internetowej: www.bartazek.pl

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Telefon

Prezes Zarządu

mgr inż. Mieczysław Sowul

601 205 635

Asystent Zarządu ds. Projektów Rozwojowych

dr inż. Barbara Mazur

509 814 680

Główna Księgowa

mgr Ewa Szkoda

601 206 800

Główny Hodowca

mgr inż. Anna Ostrowska

605 829 744

Zastępca Głównego Hodowcy

mgr inż. Katarzyna Szwarc

601 289 898

Hodowca

mgr inż. Natalia Cyraniak

603 530 042

Asystent Głównego Hodowcy

mgr Monika Kurzeja

605 230 824

Asystent Głównego Hodowcy

mgr inż. Jakub Sobieraj

 

 

I. Informacje o Spółce

1. Zatrudnienie ogółem (stan na 31.12.2014 r.) 11,0 etatów

- w tym hodowcy 3,5 etaty.

2. Powierzchnia ogółem (stan na 31.12.2014 r.) 31,412 ha

Dzierżawa od IHAR.


 II. Główne kierunki prac hodowlanych

Spółka zajmuje się hodowlą twórczą i zachowaniem odmian traw i roślin bobowatych drobnonasiennych  od 7 lipca 2005 r. Głównym kierunkiem działalności Spółki jest hodowla twórcza i zachowanie odmian traw gazonowych, pastewnych, energetycznych i bobowatych drobnonasiennych  pod zapotrzebowanie rynku nasiennego i Udziałowców.

Prace nad zachowaniem dotyczą 28 odmian traw gazonowych i pastewnych oraz roślin bobowatych drobnonasiennych w następujących gatunkach: życica trwała, życica mieszańcowa, życica westerwoldzka, kupkówka pospolita, kostrzewa łąkowa, kostrzewa czerwona, kostrzewa trzcinowa, tymotka łąkowa, wiechlina łąkowa, koniczyna łąkowa, lucerna mieszańcowa. Prowadzona jest także hodowla zachowawcza energetycznej odmiany perzu wydłużonego Bamar.

W Spółce prowadzona jest hodowla twórcza traw następujących gatunków:

  • trawy pastewne: życica wielokwiatowa, życica trwała 2n,
  • trawy gazonowe: kostrzewa trzcinowa, kostrzewa czerwona forma rozłogowa i półrozłogowa

Prace hodowlane ukierunkowane są na uzyskanie odmian charakteryzujących się:

  • przy użytkowaniu pastewnym: wysokim plonem oraz bardzo dobrą jakością paszy, wysokim plonem nasion, zmniejszoną podatnością na choroby liści i pędów, szybkim odrastaniem po skoszeniu, trwałym utrzymywaniem się w poroście;
  • przy użytkowaniu gazonowym: wysokim plonem nasion, dobrą jakością trawnika w całym sezonie wegetacyjnym, zimozielonością, zmniejszoną podatnością na choroby liści i pędów oraz odpornością na warunki suszy.
  • rośliny energetyczne: wysokim plonem biomasy przydatnej do spalania, wysokim plonem nasion, dobrym odrastaniem, trwałością, nieinwazyjnych (nie rozprzestrzeniający się, brak rozłogów).

III.  Badania w kraju i współpraca z zagranicą

a. W badaniach rejestrowych COBORU znajduje się życica wielokwiatowa Bakus (BAH 112).

b. Odmiany HR Bartążek znajdują się w badaniach rejestrowych i doświadczeniach porównawczych/rozpoznawczych w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Holandii, Czechach, Nowej Zelandii, Kanadzie oraz Japonii.


IV. Wdrażanie i upowszechnianie w produkcji osiągnięć hodowlanych Spółki

1. Produkcja i sprzedaż materiału siewnego traw i roślin bobowatych drobnonasiennych.

Procentowy udział odmian Hodowli Roślin w ogólnej powierzchni plantacji nasiennych materiałów elitarnych i kwalifikowanych na terenie kraju w latach 2010-2014 (dane opracowane na podstawie tabel wyników oceny polowej wg odmian PIN z lat 2010 – 2014).

Lp.

Rok

Powierzchnia
plantacji traw w kraju
(ha)

Powierzchnia
odmian HR
(ha)

% udział odmian
HR w ogólnej
powierzchni traw

1.

2010

11 415,17

2 258,61

22,41

2.

2011

11 634,09

2 316,91

19,91

3.

2012

11 269,54

2 352,61

20,88

4.

2013

11 632,36

2 673,17

22,98

5

2014

13 311,53

3 518,70

26,40

design by VENTI