Strona główna > HRS4S and OTM-R in IHAR-PIB

HRS4S and OTM-R in IHAR-PIB

Proces HRS4R polega na wprowadzeniu i egzekwowaniu zasad przedstawionych przez KE w Europejskiej Karcie Naukowca (dalej …Karta) oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (dalej …Kodeks). Dokumenty te stoją na straży zapewnienia jak najlepszych warunków pracy w środowisku naukowym. Wdrożenie zasad zawartych w Karcie i Kodeksie zwiększa atrakcyjność Instytutu dla naukowców o wysokich kwalifikacjach.

  1. Europejska Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (PL)
  2. Zalecenia Komisji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji prackowników na

Wyróżnienie „HR Excellence in Research” przypisane jest organizacjom naukowym zapewniającym optymalne środowisk pracy i może stanowić czynnik decydujący o podjęciu zatrudnienia w danej Instytucji. Obecnie wyróżnienie to uzyskało 411 instytucji w Europie, w tym 42 w Polsce.

Link do Euraxess : https://euraxess.ec.europa.eu/

  • 25 sierpnia 2017 r. odbyło się wstępne spotkanie dotyczące wdrożenia HRS4R i logo HR w IHAR-PIB. W spotkaniu uczestniczyła Dyrekcja, prawnik, 2 profesorów oraz przedstawiciele administracji.
  • 4 października 2017 r.  Dyrekcja powołała Zespół ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (logo HR Excellence), w skład którego weszło 13 osób reprezentujących pracowników naukowych i administrację.
  • 9 października 2017 r została złożona deklaracja, gdzie zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, wyszczególniono poparcie do wdrożenia Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R).

Deklaracja

  • 23 listopada 2017 r. Komisja Europejska potwierdziła przyjęcie naszej Deklaracji i wyznaczyła termin 1 roku na przygotowanie strategii działania Instytutu (23 listopada 2018).

Endorsment letter

  • 26 marca 2018 r. odbyło się seminarium dla wszystkich pracowników naukowych „HR Excellence in Research”
  • 11 maja 2018 r. otrzymano wyniki Ankiety od pracowników naukowych IHAR-PIB, której wynik przekazany będzie we wrześniu 2018 r.

Wyniki ankiety HRS4R
26.09.2018 r.

Report – OTM-R
https://cdn1.euraxess.org/sites/default/files/policy_library/otm-r-finaldoc_0.pdf

Złożenie dokumentów do KE planowane jest na początek listopada 2018 r.

design by VENTI