Strona główna > Laboratorium Usług Badawczych > Identyfikacja genetyczna (fingerprinting) oraz badanie obecności i ekspresji genów

Identyfikacja genetyczna (fingerprinting) oraz badanie obecności i ekspresji genów

USŁUGA

JEDNOSTKA

1.       

Ocena zróżnicowania i dystansu genetycznego
w wybranych grupach obiektów

ZGiHRK Bydgoszcz

dr inż. Anna Litwiniec

a.litwiniec@ihar.bydgoszcz.pl

2.       

Weryfikacja skuteczności arbitralnych oraz tandemowo powtarzalnych systemów markerów molekularnych
w identyfikacji badanych materiałów

3.       

Badanie obecności i ekspresji wybranych genów, diagnostyka molekularna wybranych chorób

4.       

Identyfikacja genetyczna (fingerprinting) odmian
i gatunków roślin korzeniowych oraz wieloletnich traw energetycznych za pomocą markerów molekularnych (RAPD, ISSR, SSR)

PCiMHR Bydgoszcz

dr hab. inż. Maria Gośka

m.goska@ihar.bydgoszcz.pl

mgr inż. Sandra Cichorz

s.cichorz@ihar.bydgoszcz.pl

5.       

Opracowanie i optymalizacja metod identyfikacji genetycznej (fingerprintingu) wybranych odmian
i gatunków roślin za pomocą markerów molekularnych (RAPD, ISSR, SSR)

6.       

Analiza cytogenetyczna roślin (stopień ploidalności, liczba chromosomów)

design by VENTI