Strona główna > Praca i Praktyki w IHAR-PIB > IHAR-PIB, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

IHAR-PIB, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

treść ogłoszenia w .pdf

 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,
zaprasza studentów
do odbycia bezpłatnych praktyk studenckich

 

Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
Miejsce Pracy Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie
Termin nadsyłania podań 03 czerwca 2016 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl w zakładce "Praca i Praktyki w IHAR-PIB", e-mail do zgłaszania ofert praktyki@ihar.edu.pl
Kontakt Dział Spraw Pracowniczych, tel. 22 733 46 61

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Studenci kierunku biologia, biotechnologia, rolnictwo lub pokrewne, ze specjalizacją biologia, biotechnologia, hodowla roślin lub pokrewne.
 2. Brak uczuleń na pyłek zbóż i pył zbożowy.
 3. Dobry stan zdrowia i brak uzależnień od używek i narkotyków.
 4. Zamiłowanie do kontaktu z roślinami w ich naturalnym środowisku.

Zakres praktyk:

 1. Udział w pracach hodowlanych nad oceną cech agrotechnicznych owsa i pszenżyta
 2. Udział w planowaniu i wykonywaniu krzyżowań owsa i pszenżyta.
 3. Udział w zbiorach i obróbce pożniwnej materiałów hodowlanych zbóż.
 4. Udział w prowadzeniu i korzystaniu z dokumentacji hodowlanej.
 5. Zapoznanie z ogólną problematyką i metodyką klasycznej hodowli zbóż.

Lista wymaganych dokumentów:

 1. Podanie o organizację praktyk z wyraźnym wskazaniem nazwy Zakładu Naukowego, w którym odbędzie się praktyka (skierowane do Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB).
 2. Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC)
 3. Porozumienie lub skierowanie na praktykę z Uczelni.

Chętnych zapraszamy do składania ofert (wraz z wymaganymi dokumentami) na adres e-mail: praktyki@ihar.edu.pl z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 późniejszymi zmianami)”

design by VENTI