Strona główna > Praca i Praktyki w IHAR-PIB > IHAR-PIB: inżynier ZNiN

IHAR-PIB: inżynier ZNiN

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,

zatrudni:

Na stanowisko: Inżyniera (z możliwością awansu na stanowisko naukowe)

Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa, Pracownia Ekonomiki Nasiennicta i Hodowli Roślin
Miejsce Pracy Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie
Data ogłoszenia 06 października 2016 r.
Termin składania ofert 28 luty 2017 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl w zakładce praca, e-mail do zgłaszania ofert t.oleksiak@ihar.edu.pl
Kontakt dr Tadeusz Oleksiak, tel. 22 733 46 80

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Wykształcenie wyższe w zakresie nauk rolniczych najchętniej ze specjalizacją ekonomika lub hodowla roślin,
 2. Predyspozycje do pracy naukowej oraz duża motywacja do poszerzania wiedzy, kwalifikacji i rozwoju naukowego,
 3. Dobra znajomość obsługi komputera i programów komputerowych,
 4. Znajomość zagadnień statystyki,
 5. Dobra znajomość języka angielskiego,
 6. Odpowiedzialność, pracowitość i rzetelność,
 7. Mile widziane staż lub praca w instytucie naukowym lub stacji hodowli roślin,
 8. Mile widziane doświadczenie pracy w rolnictwie.

Zakres obowiązków:

 1. Udział w badaniach ankietowych, prowadzenie zestawień wyników w formie baz danych i ich analiza,
 2. Udział w pracach badawczych, w przygotowaniu analiz rynkowych z zakresu hodowli i nasiennictwa,
 3. Przygotowywanie projektów oraz obliczeń statystycznych,
 4. Opracowywanie prezentacji i plakatów, a w dalszej perspektywie publikacji naukowych i/lub popularno-naukowych,

Lista wymaganych dokumentów:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. Odpis dyplomu;
 3. Opis dorobku naukowego i zawodowego
 4. Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB).

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym.

 

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami.
Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa  w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie.


 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 28 luty 2017 r. drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres: t.oleksiak@ihar.edu.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 późniejszymi zmianami)”

design by VENTI