Strona główna > Praca i Praktyki w IHAR-PIB > IHAR-PIB, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, Ogród Botaniczny

IHAR-PIB, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, Ogród Botaniczny

treść ogłoszenia w .pdf

 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,
zaprasza studentów
do odbycia bezpłatnych praktyk studenckich

 

Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
Miejsce Pracy Ogród Botaniczny KCRZG w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie
Termin nadsyłania podań 03 czerwca 2016 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl w zakładce "Praca i Praktyki w IHAR-PIB", e-mail do zgłaszania ofert praktyki@ihar.edu.pl
Kontakt Dział Spraw Pracowniczych, tel. 22 733 46 61
Ogród Botaniczny KCRZG w Bydgoszczy, tel. 523-813-193; 508-374-348

Wymagania stawiane kandydatowi:

  1. Studenci kierunku biologia, biotechnologia, rolnictwo lub pokrewne, ze specjalizacją biologia, biotechnologia lub pokrewne.

Zakres praktyk:

  1. Prowadzenie obserwacji i pomiarów oraz prac agrotechnicznych w szklarniach i kolekcjach polowych.
  2. Zbiór i przygotowanie nasion do przechowywania w banku nasion.
  3. Opracowanie zbiorów zielnikowych.

Lista wymaganych dokumentów:

  1. Podanie o organizację praktyk z wyraźnym wskazaniem nazwy Zakładu Naukowego, w którym odbędzie się praktyka (skierowane do Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB).
  2. Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC)
  3. Porozumienie lub skierowanie na praktykę z Uczelni.

Chętnych zapraszamy do składania ofert (wraz z wymaganymi dokumentami) na adres e-mail: praktyki@ihar.edu.pl z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 późniejszymi zmianami)”

design by VENTI