Strona główna > Praca i Praktyki w IHAR-PIB > IHAR-PIB Oddział Bydgoszcz

IHAR-PIB Oddział Bydgoszcz

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,
zaprasza studentów
do odbycia bezpłatnych praktyk studenckich

 

Instytucja

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Bydgoszczy

 • Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Korzeniowych
 • Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych
Miejsce Pracy Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
Termin nadsyłania podań 24 czerwca 2016 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl w zakładce "Praca i Praktyki w IHAR-PIB", e-mail do zgłaszania ofert praktyki@ihar.edu.pl
Kontakt Dział Spraw Pracowniczych, tel. 22 733 46 61

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. podania o odbycie praktyki mogą składać studenci kierunku biologia, biotechnologia, rolnictwo, ochrona środowiska lub pokrewne specjalności;
 2. preferowani będą studenci, którzy chcą odbyć praktykę dłuższą niż 2 tygodnie;
 3. zakwaterowanie w czasie odbywania praktyki studenci zobowiązani są zorganizować sobie  we własnym zakresie.

 

Zakres praktyk (uzależniony od zadań pracowni w której będzie realizowana praktyka):

 1. izolacja kwasów nukleinowych;
 2. ocena jakości i ilości DNA/RNA;
 3. amplifikacja DNA w reakcjach PCR z zastosowaniem starterów RAPD oraz ISSR;
 4. elektroforeza uzyskanych produktów;
 5. szacowanie wielkości produktów reakcji PCR;
 6. barwienie chromosomów przy pomocy acetokarminu bądź orceiny, przygotowywanie preparatów mikroskopowych;
 7. praca z materiałem roślinnym w kulturach in vitro;
 8. przygotowywanie odczynników i stanowiska pracy w laboratorium;
 9. prace dotyczące badań nad nicieniami w glebie;
 10. prace laboratoryjne, przygotowywanie podłoży hodowlanych, wykonywanie prac z zakresu mikrobiologii i fitopatologii;
 11. przygotowywanie preparatów immunofluorescencyjnych;
 12. prace dotyczące badania skuteczności preparatów dezynfekujących;
 13. Prace w warunkach sterylnych pod komorą z laminarnym przepływem powietrza, wykonywanie posiewów, przenoszenie izolatów;
 14. izolacja bezpośrednia na podłoża hodowlane;
 15. przygotowywanie podłoży mikrobiologicznych, sterylizacja, szczepienie grzybów patogenicznych roślin, prowadzenie hodowli grzybów, rozpoznawanie grzybów występujących w uprawie buraka cukrowego;
 16. wykonywanie prac polowych, pomiarów i prowadzenie obserwacji podczas doświadczeń polowych.
 17. ocena tolerancyjności buraka cukrowego na chwościk buraka i rizoktoniozę;
 18. pobieranie materiału roślinnego i gleby do analiz laboratoryjnych;
 19. oznaczanie pH, zasolenia oraz makroskładników w glebie oraz makroskładników w biomasie.

Lista wymaganych dokumentów:

 1. Podanie o organizację praktyk z wyraźnym wskazaniem nazwy Zakładu Naukowego, w którym odbędzie się praktyka (skierowane do Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB).
 2. Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC)
 3. Porozumienie lub skierowanie na praktykę z Uczelni.

Chętnych zapraszamy do składania ofert (wraz z wymaganymi dokumentami) na adres e-mail: praktyki@ihar.edu.pl z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 późniejszymi zmianami)”

design by VENTI