Strona główna > Praca i Praktyki w IHAR-PIB > IHAR-PIB, ZBiFR

IHAR-PIB, ZBiFR

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,

zatrudni:

Na stanowisko: Inżyniera z możliwością uzyskania doktoratu

Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin
Miejsce Pracy Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie
Data ogłoszenia 28 września 2016 r.
Termin składania ofert 30 kwietnia 2017 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl w zakładce praca, e-mail do zgłaszania ofert p.bednarek@ihar.edu.pl
Kontakt dr hab. Piotr Bednarek, prof. nadzw. IHAR-PIB, tel. 22 733 45 33

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku biologia, biotechnologia, rolnictwo lub pokrewne, ze specjalizacją biologia lub biotechnologia;
 2. Praktyczna znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (izolacja kwasów nukleinowych, PCR, elektroforeza DNA, itd.);
 3. Umiejętność pracy z MS Office;
 4. Wskazane podstawy wiedzy w zakresie bioinformatyki ewentualnie programowania;
 5. Wiedza i doświadczenie w pracy z roślinami (pole) będą dodatkowym atutem;
 6. Silna motywacja do pracy badawczej, biegłość i precyzja w pracach laboratoryjnych;
 7. Dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie fachowej literatury.

Zakres obowiązków:

 1. Praca w laboratorium badawczym;
 2. Udział w pracach badawczych.

Lista wymaganych dokumentów:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. Odpis dyplomu,
 3. Opis dorobku naukowego i zawodowego (np. np. wyróżnienia, odbyte staże naukowe, aktywność w kołach naukowych, uczestnictwo w konferencjach naukowych lub inna aktywność naukowa),
 4. Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB),
 5. Listy polecające będą mile widziane.

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym.

 

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami.
Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa  w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 30 kwietnia 2017 r. drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres: p.bednarek@ihar.edu.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 późniejszymi zmianami)”

design by VENTI