przejdź do www.ihar.pl >

NASIENNICTWO I OCHRONA ZIEMNIAKA

13-15 maja 2015 r.

Program 48. Konferencji naukowo-szkoleniowej

NASIENNICTWO I OCHRONA ZIEMNIAKA

Dźwirzyno, 13-15.05.2015

 

13.05.2015

Dzień I

 

13.00-14.00

Obiad

 

14.00-14.10

Otwarcie konferencji

 

 

prowadzenie – dr Sławomir Wróbel

 

14.10-14.40

Ciemnienie pouderzeniowe bulw – problem poznawany i rozwiązywany z wykorzystaniem badań molekularnych i biotechnologii

– prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska, mgr Agnieszka Hara-Skrzypiec, dr Henryka Jakuczun, dr hab. Jadwiga Śliwka (IHAR Młochów)

14.40-15.10

Możliwości wykorzystania systemicznej odporności nabytej (Systemic acquiried resistance, SAR)
w ograniczaniu występowania wirusów roślin                                             

– prof. dr hab. Henryk Pospieszny (IOR Poznań), dr Marcin Śmiglak (PPNT Poznań)

15.10-15.30

Jakość materiału nasiennego ziemniaka w obrocie handlowym                                    

– dr inż. Sławomir Wróbel (IHAR Bonin), inż. Adam Wąsik (GIORiN Warszawa)

15.30-16.00

Dyskusja

 

18.00-19.30

Kolacja

 

 

 

 

14.05.2015

Dzień II

 

8.00-9.00

Śniadanie

 

 

prowadzenie – prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska

 

9.00-9.15

Zagrożenie fitosanitarne stwarzane przez glebę towarzyszącą ziemniakom i odpady ziemniaczane

– dr Witold Karnkowski (CL Toruń)

9.15-9.30

Sytuacja fitosanitarna w kraju w odniesieniu do sprawcy raka ziemniaka, grzyba Synchytrium endobioticum, po zakończeniu okresu przejściowego                               

– dr Janina Butrymowicz (CL Toruń)

9.30-9.45

Ralstonia solanacearum– biologia i metody wykrywania

– mgr Anna Kołodziejska, mgr Lucyna Bocian (CL Toruń)

9.45-10.00

Wykrycie bakterii Ralstonia solanacearum w Polsce – aktualna sytuacja                                 

– mgr Barbara Uznańska (GIORiN Warszawa)

10.00-10.30

Dyskusja i przerwa

 

 

prowadzenie –dr Krzysztof Treder

 

10.30-10.45

Nowe fungicydy do ochrony plantacji ziemniaka – niebezpieczeństwo tworzenia się odporności patogenów

– prof. dr hab. Józefa Kapsa (IHAR Bonin)

10.45-11.00

Przydatność najnowszych fungicydów w hamowaniu rozwoju sprawców alternariozy

– prof. dr hab. Józefa Kapsa, mgr inż. Hanna Gawińska-Urbanowicz, dr inż. Jerzy Osowski (IHAR Bonin)

11.00-11.15

Zróżnicowanie podatności bulw wybranych odmian ziemniaka na parch srebrzysty i antraknozę ziemniaka )

– dr inż. Jerzy Osowski (IHAR Bonin

11.15-11.45

Dyskusja i przerwa

 

 

prowadzenie –prof. dr hab. Józefa Kapsa

 

11.45-12.00

Carial Star 500 SC i Arcade 880 EC – nowe produkty firmy Syngenta w ochronie ziemniaków

– dr hab. Katarzyna Rębarz (Syngenta)

12.00-12.15

Zastosowanie produktów alternatywnych do ograniczania objawów zarazy ziemniaka na plantacji w systemie ekologicznym

– dr hab. Jolanta Kowalska, prof. nadzw. (IOR Poznań)

12.15-12.30

Zmiany przepisów dotyczących wykonywania zabiegów ochrony roślin                               

– dr hab. Ewa Matyjaszczyk, prof. nadzw. (IOR Poznań)

12.30-13.00

Dyskusja i przerwa

 

13.15-14.15

Obiad

 

14.30-16.30

Sesja posterowa

 

20.00-02.00

Uroczysta kolacja

 

 

 

 

15.05.2015

Dzień III

 

8.00-9.00

Śniadanie

 

 

prowadzenie – prof. dr hab. Michał Hurej

 

9.00-9.15

Wpływ wieloletniego nawożenia i zmianowania na plonowanie ziemniaków                 

– dr hab. Wojciech Stępień, mgr inż. Monika Borowska-Komenda, mgr inż. Tomasz Niedziński (SGGW Warszawa)

9.15-9.30

Wpływ zlokalizowanego nawożenia punktowego na rozwój systemu korzeniowego ziemniaka

– mgr inż. Tomasz Niedziński, prof. dr hab. Jan Łabętowicz (SGGW Warszawa)

9.30-9.45

Wpływ Efektywnych MikroorganizmówTMi preparatów ziołowych na plonowanie oraz strukturę plonu ziemniaków typu frytkowego odmiany Russet Burbank                                    

 – dr hab. inż. Marzena Gibczyńska (ZUT Szczecin), mgr inż. Marcin Romanowski (Greenland Trzcianki)

9.45-10.00

Sygnalizowanie potrzeby wykonania zabiegu chemicznego przeciw szkodnikom glebowym – rolnicom, drutowcom

- dr Magdalena Jakubowska(IOR Poznań), mgr inż. Stanisław Bawoł, mgr Aneta Ferdycz-Augun (Warmińsko-Mazurski ODR Olsztyn)

10.00-10.15

Skoczogonki (Hexapoda: Collembola) – owady wskaźnikowe jakości gleby  w uprawie ziemniaka

– dr Iwona Gruss, prof. dr hab. Michał Hurej (UP Wrocław)

10.15-10.45

Dyskusja i przerwa

 

 

prowadzenie –prof. dr hab. Henryk Pospieszny

 

10.45-11.00

Wpływ nanocząsteczek metali koloidalnych na rośliny in vitro ziemniaka                    

– dr inż. Włodzimierz Przewodowski, inż. Danuta Sekrecka, mgr inż. Dorota Michałowska, dr inż. Agnieszka Przewodowska (IHAR Bonin)

11.00-11.15

Wykrywanie wirusa Y ziemniakaza pomocą izotermicznej amplifikacji kwasów nukleinowych

– dr Krzysztof Treder, mgr inż. Bogumiła Zacharzewska, mgr inż. Joanna Chołuj (IHAR Bonin)

11.15-11.30

Wykrywanie bakterii Clavibacter michiganensis subsp.sepedonicus przy użyciu nanocząsteczek złota koloidalnego

– dr inż. Agnieszka Przewodowska, dr inż. Włodzimierz Przewodowski (IHAR Bonin)

11.30-12.00

Dyskusja i zakończenie konferencji

 

12.30-13.30

Obiad

 

Uwaga!

W cenie pobytu:

hotelowy aquapark, jacuzzi, kompleks saun, siłownia, bilard, tenis stołowy

Zapraszamy

design by VENTI