Home > Organization structure > Branch Divisions and Departments > Poznań Research Center > Independent Laboratory of Oilseed Crop Production Technology

Independent Laboratory of Oilseed Crop Production Technology

Tadeusz Wałkowski, Ph.D.
tel.: (48) 61 846 42 12
e-mail: twalk@nico.ihar.poznan.pl

 

Research Objectives:

 • Improvement of winter oilseed rape and spring crops production technology, (optimization offertilization, pest control, improving the resistance to pod shattering and reduce losses during harvest).

    

 • Development of efficient and safe for environment technologies of oilseed crop production for non-food purposes.
 • Evaluation of resistance of new oilseed crop genotypes to biotic and abiotic stresses.
 • Implementation of new varieties into production.

 • The use of spectral measurements to assess yield and the development of oilseed crops.

 • Improving ways to transfer research results for advisers and practitioners by conducting workshops, trainings, publishing and extension.
 • Conducting economic analysis for the assessment of selected components and whole cultivation technologies of oilseed crops.
 • Co-operation with oil industry, the provincial agricultural advisory centers and agricultural research institutes.

Publications:

 • Wałkowski T.,2015 Rzepak ozimy-rozdział 8 (1-12) s 99-111  do książki  Szkody łowieckie;3-270 Oficyna Wydawnicza Forest  ISBN 978-83-60450-62-8
 • Wałkowski T., Bartkowiak-Broda I. 2013. Problems of winterhardiness of winter rapeseed (Brassica napus L. var. oleifera Matzger,) Monografia: 18th Cold Hardiness Seminar in Poland ,  Kórnik Edditor: P. M. Pokacki, S. Pokacka. Institute       of Dendrology PASS.  Harticulture PASS: 60-67. ISBN 97883933288-7-4
 • Wielebski F. 2013. Nawożenie siarką jako istotny czynnik agrotechniczny kształtujący wielkość i jakość plonu rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Praca habilitacyjna. IHAR-PIB Radzików.
 • Wójtowicz M. 2013. Rola czynników środowiskowych i agrotechnicznych w kształtowaniu wielkości i jakości plonu rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Monografie i rozprawy naukowe 45/2013. IHAR-PIB. Radzików.
 • Bartkowiak Broda I., Nowacki W., Nowakowski J., Skonieczek P., Sowa S., Warzecha R., Wójtowicz M., Zimny J., Żurek M., 2013.  Dobre Praktyki Rolnicze w obszarze stosowania roślin genetycznie zmodyfikowanych w warunkach uprawy w Polsce. ISBN 83-891172-80-1. 115 stron.
design by VENTI