Strona główna > Praca i Praktyki w IHAR-PIB > inżynier - ZGF

inżynier - ZGF

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,
zatrudni:

na stanowisko: Inżyniera z możliwością awansu na asystenta
 

Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Genomiki Funkcjonalnej
Miejsce Pracy Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie
Data ogłoszenia: 20 września 2017 r.
Termin nadsyłania podań 20 października 2017 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl w zakładce praca, e-mail do zgłaszania ofert: a.orczyk@ihar.edu.pl
Kontakt prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk, tel. 22 733 46 19

Wymagania stawiane kandydatowi:

  1. Wykształcenie wyższe: magister biologii lub rolnictwa ze specjalizacją biotechnologia lub biologia molekularna roślin;
  2. Silna motywacja do pracy badawczej; biegłość i precyzja w pracach laboratoryjnych;
  3. Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej roślin (izolacja DNA, RNA, techniki elektroforetyczne, techniki PCR, analiza baz danych NCBI, projektowanie starterów)
  4. Znajomość języka angielskiego;
  5. Umiejętność współpracy w zespole.

Zakres obowiązków:

  1. Praca w laboratorium badawczym;
  2. Udział w pracach nad projektem ukierunkowanym na poznanie funkcji ważnych użytkowo genów zbóż

Wymagane dokumenty

  1. CV i list motywacyjny,
  2. Odpis dyplomu,
  3. Referencje od 1-2 osób w tym opinia promotora pracy magisterskiej.

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym. Możliwość rozwoju naukowego; otwarcia przewodu doktorskiego i realizacji doktoratu.

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną wymagane dokumenty, CV oraz list motywacyjny z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 późniejszymi zmianami)” na adres: a.orczyk@ihar.edu.pl w terminie do 20 października 2017 r.

design by VENTI