Strona główna > Praca i Praktyki w IHAR-PIB > KCRZG zatrudni inżyniera

KCRZG zatrudni inżyniera

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,

zatrudni:

Na stanowisko: Inżyniera

Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
Miejsce Pracy Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie
Data ogłoszenia 18 maja 2017 r.
Termin składania ofert 23 czerwca  2017 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl w zakładce praca, e-mail do zgłaszania ofert: j.h.czembor@ihar.edu.pl
Kontakt prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, tel.: 22 733 46 47

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1.  Wykształcenie wyższe na kierunku biologia, rolnictwo lub pokrewne,
 2. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 3. Silna motywacja do pracy badawczej z ukierunkowaniem na zagadnienia dotyczące zachowania, oceny i wykorzystania zasobów genowych roślin;
 4. Umiejętność analizowania, formatowania i przygotowywania danych tabelarycznych,
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów komputerowych (pakiety biurowe, edycja zdjęć, bazy danych),
 6. Umiejętności organizacyjne, praca w kilku zespołach badawczych i kilku projektach
 7. Umiejętność rozwiązywania problemów badawczych;

Zakres obowiązków:

 1. Praca w laboratorium badawczym,
 2. Udział w pracach badawczych w szklarni i na polu,
 3. Praca w terenie z wykorzystaniem sprzętu badawczego,
 4. Analizy danych,

Lista wymaganych dokumentów:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. Odpis dyplomu;
 3. Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB).

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym.

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 23 czerwca 2017 r. drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres: j.h.czembor@ihar.edu.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 późniejszymi zmianami)”

design by VENTI