Strona główna > Projekty krajowe > Projekty z Narodowego Centrum Nauki (NCN) > Kinazy związane ze ścianą komórkową w pszenicy i jęczmieniu – nowa grupa genów zaangażowana w odporność na patogeny.

Kinazy związane ze ścianą komórkową w pszenicy i jęczmieniu – nowa grupa genów zaangażowana w odporność na patogeny.

Tytuł projektu: Kinazy związane ze ścianą komórkową w pszenicy i jęczmieniu – nowa grupa genów zaangażowana w odporność na patogeny.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wacław Marian Orczyk
Numer umowy: 2011/01/B/NZ9/02387
Termin rozpoczęcia / termin zańczenia: termin rozpoczęcia: 2011-12-09
termin zakończenia: 2015-04-08

W roku 2015 analizowano jęczmień po transformacji konstruktem z TaWAK. Przeprowadzono test na homo/hemizygotyczność pokolenia T1. Spośród 66 testowanych roślin z 4 linii, 37 uznano za homozygotyczne, natomiast wzór uzyskany dla linii 8A wskazywał na więcej niż jedną integrację T-DNA. Następnie wybrano 16 roślin potencjalnie homozygotycznych, u których sprawdzano ekspresję TaWAK. We wszystkich analizowanych roślinach wykazano ekspresję (brak w roślinach nietransformowanych). Przeprowadzono testy odporności jęczmienia pokolenia T1 na Puccinia hordei. W tym celu przetestowano 215 roślin z 48 linii 31 izolatami. U badanych roślin nie zaobserwowano wzrostu odporności, wszystkie rośliny oceniono na podatne (ocena 4). Przeprowadzono testy odporności jęczmienia pokolenia T1 na Blumeria graminis f. sp. hordei. Przetestowano 332 rośliny ze 113 linii 9 izolatami. U badanych roślin nie zaobserwowano wzrostu odporności, rośliny oceniono na podatne (ocena 4).

Opracowano wyniki analiz profili ekspresji wybranych ortologów HvWAK w jęczmieniu w trakcie trwania infekcji Puccinia hordei. Porównano profile tych genów dla reakcji w czterech układach kompatybilnych i dwóch niekompatybilnych. Dokonano opracowania statystycznego oraz interpretacji w odniesieniu do znanej literatury i doniesień naukowych.

design by VENTI