przejdź do www.ihar.pl >

Susza – zagrożenie dla roślin rolniczych w Polsce

23 października 2019 r.

Komitet Nauk Agronomicznych PAN

Instytut  Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB

Konferencja

Susza – zagrożenie dla roślin rolniczych w Polsce

 Pałac Staszica, PAN,  Warszawa,  
Sala Lustrzana

23 października 2019 r.

Problem suszy w produkcji rolniczej w Polsce, podobnie jak w świecie, jest kaskadowo narastającym problemem.   Susza wynika z występujących zmian klimatu  a straty w produkcji rolniczej drastycznie obniżają jej dochodowość.  Konferencja ma być krótkim przeglądem skali tego problemu. Zaproszeni wykładowcy przedstawią aktualne dane o zmianach klimatu,  plonach roślin rolniczych oraz najnowszych badaniach podstawowych skierowanych na poznanie  mechanizmów reakcji roślin na stres na poziomie molekularnym. Uczestnicy dowiedzą się jak obecnie wygląda hodowla nowych odmian roślin rolniczych i czym praktycznie dysponują hodowcy, aby tworzyć odmiany o podniesionej odporności na stres suszy i temperatury.  Zaprezentowane zostaną również badania agrotechniczne oraz monitoring suszy glebowej w Polsce, które rolnicy mogą wykorzystać w praktyce już dziś.

design by VENTI