przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

30.01 - 03.02.2017 r., Zakopane

KOMITET NAUKOWY

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. Edward Arseniuk - Przewodniczący

Prof. dr hab. Edward Arseniuk - Przewodniczący

Dr Anna Linkiewicz - sekretarz

Dr Karolina Mitura-Nowak - sekretarz

Prof. dr hab. Józef Adamczyk

Dr Tadeusz Śmiałowski

Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda

Wojciech Borawski

Prof. dr hab. Danuta Boros

Zbigniew Grymek

Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor

 

Prof. dr hab. Waldemar Marczewski

 

Prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska

 

Prof. dr hab. Janusz Zimny

 
Dr hab. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB  

Dr hab. Mirosław Nowakowski

 
Dr  Wojciech Nowacki  
Dr Agnieszka Przewodowska  

Adres komitetu organizacyjnego:

Karolina Mitura-Nowak
Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą IHAR-PIB
Radzików, 05 – 870 Błonie
tel. (22) 733 46 11

design by VENTI