przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

30.01 - 03.02.2017 r., Zakopane

II Komunikat

NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH
Zakopane, 30.01.2017 do 03.02.2017 r.

Dziękujemy za zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji

Jednocześnie informujemy, że organizatorzy, po konsultacji z Komitetem Naukowym, rezerwują sobie prawo doboru referatów ustnych o czym autorzy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

Prosimy o przesyłanie tekstu streszczenia wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 30 listopada 2016 r. na adres organizatorów konferencji (zakopane2017@ihar.edu.pl).

Tekst streszczenia należy przygotować według załączonego wzoru w następującym formacie: objętość tekstu – maksymalnie dwie strony dla referatu oraz jedna strona dla plakatu rozmiaru A4, plik w edytorze tekstu – Microsoft Word 2010, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,0, marginesy 2,5 cm. Grafiki i zdjęcia do publikacji prosimy dostarczać w formie dodatkowych plików. Autorzy, którzy cytują literaturę proszeni są o podanie maksymalnie 5 publikacji w punktach, alfabetycznie i bez wytłuszczania. W streszczeniu nie należy stosować ustawień typu: nagłówek, stopka i numeracja stron. Streszczenia referatów i plakatów zostaną wydrukowane w formie książkowej i przekazane Uczestnikom podczas rejestracji. Teksty streszczeń będą wydrukowane na odpowiedzialność autorów.

Czas przeznaczony na prezentację referatów wynosi 20 minut (dla referatów wiodących 30 minut). Do dyspozycji Państwa będzie video-projektor wraz z komputerem.

Wielkość tablic plakatowych wynosi 60 x 90 cm (plakaty prosimy przyklejać do tablic taśmą klejącą dostarczoną przez organizatorów).

Noclegi dla Uczestników zostały zarezerwowane w Ośrodku Konferencyjno-Wczasowym „HYRNY” oraz Ośrodku Wypoczynkowym „START”. Z uwagi na brak pokoi jednoosobowych, ograniczona liczba pokoi dwuosobowych została przeznaczona do pojedynczego wykorzystania z czym wiąże się dopłata wysokości ok. 50 zł za dobę. Osoby, które otrzymały potwierdzenie otrzymania takiego pokoju prosimy o wniesienie dopłaty w recepcji hotelu w dniu przyjazdu.

Obrady rozpoczną się we wtorek 31.01.2017 r. o godz. 9:00 wg programu, który zostanie wysłany w formie elektronicznej w III Komunikacie oraz zamieszczony na stronie internetowej IHAR-PIB (zakopane_2017.php).

Oczekujemy na Państwa przyjazd do Zakopanego w poniedziałek 30.01.2017 r. oraz dokonanie rejestracji w OKW „HYRNY” (34-500 Zakopane, ul. Piłsudskiego 20), gdzie otrzymacie Państwo informację o zakwaterowaniu.

Dla wszystkich uczestników przygotowana będzie kolacja w Ośrodkach od godziny 18:00 do 21:00 .

Komitet Organizacyjny Konferencji


Załączniki:

design by VENTI