przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

30.01 - 03.02.2017 r., Zakopane

III Komunikat

NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH

Zakopane, 30.01.2017 do 03.02.2017 r.

 

W załączeniu przesyłamy Państwu szczegółowy program Konferencji obejmujący sesje referatowe i plakatowe. Program ten może ulec niewielkim zmianom w trakcie sesji, z powodów niezależnych od organizatora.

Do dyspozycji Uczestników Konferencji w Ośrodku Konferencyjno–Wypoczynkowym „HYRNY” udostępniony będzie projektor multimedialny z komputerem. Prosimy o przygotowanie prezentacji w programie Power Point. Czas przeznaczony na prezentację referatów wynosi 20 minut (a dla referatów wiodących 30 minut). Planując czas na referat prosimy przewidzieć 3 minuty na dyskusję. Ze względu na dużą liczbę wykładów zgłoszonych do Sesji 4 niektóre wykłady zostały skrócone do 15 minut.

Prezentacja plakatów odbędzie się w Ośrodku Konferencyjno–Wypoczynkowym „HYRNY”. W dniu przyjazdu, w godzinach popołudniowych będzie można umieszczać swoje prezentacje według programu sesji plakatowych. Dopuszczalna wielkość plakatów to 60 × 90 (100) cm (plakaty prosimy przyklejać do tablic taśmą klejącą dostarczoną przez organizatorów).

Prosimy o wniesienie opłat konferencyjnych oraz opłat za osoby towarzyszące do 10 stycznia 2017 roku. W przypadku gdy opłata konferencyjna nie wpłynie na konto IHAR-PIB do 10 stycznia 2017 roku, miejsce zostanie wykorzystane przez osoby z listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji po 10 stycznia 2017 opłata konferencyjna będzie zwracana w 50 %.

Oczekujemy Państwa w Zakopanem w OKW „HYRNY” w poniedziałek 30. 01. 2017 r. od godz. 9:00 do 21:00, gdzie nastąpi rejestracja i otrzymacie Państwo informacje o zakwaterowaniu. Po godz. 21:00 w/w informacje dostępne będą w recepcji OKW „HYRNY”.

Noclegi zostały dla Państwa zarezerwowane w OKW „HYRNY”, „Mały Hyrny” oraz z w sąsiednim Ośrodku Wypoczynkowym „START”. W dniu przyjazdu dla wszystkich Uczestników, w OKW HYRNY oraz OW START, będzie przygotowana kolacja w godz. 18.00 – 21.00. Każdy z uczestników będzie miał zapewnione całodzienne wyżywienie w miejscach swojego noclegu.

Kolacja „regionalna” oraz kolacja uroczysta będą zorganizowane w OKW „HYRNY”.

  • Adres: OKW „HYRNY”, ul. Piłsudskiego 20, 34 – 500 Zakopane, tel. 18 201-57-78
  • Adres OW „START”, ul. Piłsudskiego 22, 34-500 Zakopane, tel. 18 206 13 94
  • Adres „Mały Hyrny”, ul. Piłsudskiego 20, 34 – 500 Zakopane, tel. 18 201-57-78

W czasie trwania konferencji w OKW „HYRNY” do dyspozycji Państwa będzie udostępniona szatnia z obsługą.

Organizatorzy nie zapewniają miejsc parkingowych dla samochodów.

Planowane jest specjalne wydanie Biuletynu IHAR-PIB po Konferencji.

Prace konferencyjne należy przesłać na adres Sekretarza Redakcji Pani mgr Gabrielli Wodzyńskiej-Łapińskiej: g.lapinska@ihar.edu.pl lub na e-mail k.mitura@ihar.edu.pl do dnia 31 marca 2017 roku. Artykuły będą recenzowane.

Opłatę za druk publikacji w Biuletynie IHAR-PIB (100 PLN) należy wnieść na podane konto Instytutu biuletyn_ihar.php

Informujemy, że w OKW „HYRNY” istnieje możliwość korzystania z gabinetu odnowy biologicznej, za dodatkową opłatą wg pakietu usług.

Ważna informacja:

W obiektach hotelowych we wszystkich pomieszczeniach (pokoje, hole, korytarze) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (zainstalowane czujniki).

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Karolin Mitura-Nowak

k

design by VENTI