Strona główna > Komunikaty - nieruchomości na sprzedaż

Komunikaty - nieruchomości na sprzedaż

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie informuje, iż zamierza sprzedać na zasadach określonych w Rozporządzeniu RM z dnia 5 października 1993 r. „w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu” :

Nieruchomość zabudowaną budynkiem trzykondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, bez poddasza o powierzchni użytkowej 946,42 m2, w miejscowości Bonin 3, posadowionym na działce nr  ew. 3/66 obręb Bonin, gmina Manowo o pow. 0,1040 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta KW KO1/00028443/3 w Sądzie Rejonowym  w Koszalinie .

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Tel. (94) 342 30 31 wew. 221, 268, 284
e-mail: kata@ziemniak-bonin.pl  lub  hawraniak@ziemniak-bonin.pl
design by VENTI