Strona główna > Konferencje

Konferencje

powrót

03.08.2018

Dzień Młodego Naukowca 2018

KOMUNIKAT I

Zapraszamy młodych pracowników Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin ‐ Państwowego Instytutu Badawczego (Zakładów Naukowych i Zakładów Doświadczalnych) oraz Firm Hodowlanych do udziału w Dniu Młodego Naukowca 2018, który odbędzie się 8 listopada 2018 roku w IHAR‐PIB w Radzikowie.

Celem spotkania młodych pracowników naukowych jest wzajemne poznanie się, przedstawienie realizowanych badań, prezentacja swoich osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz nawiązywanie wzajemnej współpracy pomiędzy poszczególnymi osobami, zespołami oraz pomiędzy Instytutem i Firmami Hodowlanymi.

Chcemy by Dzień Młodego Naukowca stał się forum młodych pracowników Instytutu i Firm Hodowlanych oraz pozwolił na nawiązanie znajomości i współpracy, których efekty naukowe i praktyczne przysłużą się wzajemnemu rozwojowi Polskiej Nauki i Hodowli Roślin.

W programie Dnia Młodego Naukowca 2018 planowane są między innymi:

  • Prezentacje zespołów i wzajemne poznanie się – kilkuminutowe prezentacje przedstawicieli wszystkich zespołów (przedstawicieli jednostek IHAR‐PIB i Firm Hodowlanych) poświęcone przedstawieniuczłonków zespołu, zakresu prowadzonych badań oraz możliwości współpracy
  • Wykład zaproszonego gościa
  • Referaty wybranych młodych pracowników Instytutu oraz Firm Hodowlanych – krótkie prezentacje przedstawiające ciekawe i wartościowe wyniki prowadzonych prac badawczych
  • Sesja plakatowa – możliwość prezentacji plakatów prezentujących wyniki badań realizowanych przez
  • młodych pracowników (można prezentować postery już wcześniej prezentowane)
  • Otwarte forum dyskusyjne
  • Wieczór integracyjny

Szczegółowy program Dnia Młodego Naukowca zostanie przesłany wraz z komunikatem II do osób, które prześlą swoje zgłoszenia udziału.

Prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej w formie elektronicznej w terminie do 31 sierpnia 2018 r. na adres rada.mlodych@ihar.edu.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres rada.mlodych@ihar.edu.pl.

Najważniejsze informacje organizacyjne:

  • Termin Dnia Młodego Naukowca 2018 — 8 listopad 2018 r.
  • Miejsce — IHAR‐PIB w Radzikowie, Sala Konferencyjna
  • Termin nadsyłania zgłoszeń — 31 sierpnia 2018 r.

Organizatorzy:

Dyrektor IHAR‐PIB

Prof. dr hab. inż. Henryk Bujak

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Dr hab. inż. Magdalena Szechyńska‐Hebda

Rada ds. Młodych Naukowców IHAR‐PIB

Dr inż. Anna Fraś
Dr hab. inż. Dariusz R. Mańkowski
Dr inż. Katarzyna Szajko
Dr inż. Joanna Chojak‐Koźniewska
Dr Agnieszka Dobrzycka
Mgr Łukasz Matyka
Mgr Milena Pietraszko
Dr inż. Włodzimierz Przewodowski
Mgr Mateusz Przyborowski

Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą

Dr Karolina Mitura


powrót
design by VENTI