Strona główna > Konferencje i seminaria

Konferencje i seminaria

powrót

13.09.2018

Nauka Doradztwu Rolniczemu

Szanowni Państwo,

Zapraszamy doradców rolnych na III spotkanie „Nauka Doradztwu Rolniczemu”, które odbędzie się w dniach 3-4 października 2018 r. w Radzikowie oraz w Hodowli Roślin Strzelce – Grupa IHAR.

Tematyka spotkania uwzględni głównie zagadnienia dotyczące kwalifikowanego materiału siewnego. Szczegóły dotyczące wykładowców znajdą Państwo w załączonym programie Spotkania.

Doradcy, którzy chcą wziąć udział w  spotkaniu, proszeni są o zgłaszanie się do CDR w Brwinowie.

Organizacje zaangażowane w przygotowanie merytoryczne spotkania: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Hodowla Roślin Strzelce – Grupa IHAR,  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Polska Izba Nasienna, Hodowla Roślin Smolice – Grupa IHAR, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Spotkanie współfinansowane przez: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; Hodowla Roślin  Strzelce – Grupa IHAR, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych – PZPRZ oraz IHAR-PIB w Radzikowie.

Spotkanie odbyło się w dwóch etapach w IHAR-PIB w Radzikowie (3.10.2018 r.) oraz w Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR w Strzelcach k/Kutna (4.10.2018 r.).

Program spotkania: Nauka Doradztwu Rolniczemu (.pdf)

Spotkanie w Radzikowie otworzył Sekretarz Naukowy IHAR-PIB dr hab. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB.

W dalszej części spotkanie było prowadzone przez Zastępcę Dyrektora CDR w Brwinowie Panią Katarzynę Boczek.

Podczas Spotkania  w Radzikowie zaprezentowano 10 wykładów:

  1. Hodowla roślin dla ochrony środowiska oraz przeciwdziałania niekorzystnym efektom zmian klimatycznych  (dr hab. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB)
  2. Rola krajowej hodowli roślin rolniczych oraz znaczenie wyników badań rejestrowych i porejestrowych (PDO) COBORU dla krajowego rolnictwa (mgr Józef Zych, COBORU)
  3. Najnowsza genetyka i jej profesjonalne wdrażanie podstawą wzrostu efektywności produkcji roślinnej (KOWR - Tomasz Dutkiewicz, Prezes DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni)
  4. Kwalifikowany materiał siewny w Polsce (Piotr Burczyk, Polska Izba Nasienna)
  5. Wpływ odmiany i jakości materiału siewnego na plonowanie zbóż na podstawie doświadczeń i badań ankietowych gospodarstw (dr Tadeusz Oleksiak, IHAR-PIB w Radzikowie)
  6. Odmiany kukurydzy z Polskich hodowli (dr Roman Warzecha, mgr Monika Żurek, IHAR-PIB w Radzikowie)
  7. Agrotechniczna i użytkowa konkurencyjność polskich odmian ziemniaka na tle ofert hodowli zagranicznych (dr Wojciech Nowacki, IHAR-PIB O/Jadwisin)
  8. Patogeny zbóż przenoszone z materiałem siewny i choroby przez nie powodowane (dr hab. Barbara Wiewióra, prof. nadzw. IHAR-PIB)
  9. Prezentacja odmian spółki HR Smolice (Magdalena Bojarczuk, HR Smolice Sp. Z o.o. Grupa IHAR)
  10. Wyniki ankiety dotyczące stosowania materiału siewnego na terenie całej Polski (Łukasz Laskowski, CDR Brwinów)

Spotkanie w Radzikowie zakończyła dyskusja, w której rolnicy zwrócili uwagę na problemy pojawiające się przy zakupie kwalifikowanego materiału nasiennego oraz czasami jego jakości u dystrybutorów.

Natomiast w Strzelcach poza częścią wykładową była również część praktyczna.

Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego Marek Luty, Dyrektor Działu Marketingu i Rozwoju Produktu Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Spotkanie współfinansowane przez:

CDR Brwinów; Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych; HR Strzelce oraz IHAR-PIB

powrót
design by VENTI