Strona główna > Konferencje i seminaria

Konferencje i seminaria

powrót

07.03.2019

52. Konferencja naukowo-szkoleniowa: Nasiennictwo i ochrona ziemniaka

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
-Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Boninie

zaprasza

na 52. konferencję naukowo-szkoleniową

Nsiennictwo i ochrona ziemniaka

Termin: 22-24 maja 2019. Dźwirzyno k. Kołobrzegu

Główne bloki tematyczne

 • Ograniczanie zużycia pestycydów jako istotny element ochrony środowiska naturalnego w produkcji rolniczej
 • Produkcja i rynek nsienny ziemniaka - stan perspektywy
 • Środki ochrony roślin, zmiany w rejestrze
 • Agrofagi ziemniaka i metody ich zwalczania
 • Diagnostyka patogenów - nowe metody, nowe możliwości
 • Przechowalnicywo i przetwórstwo ziemniaka
 • Nowości wśród odmian - biologiczny potencjał i wykorzystanie postępu biologicznego

Opłata konferencyjna:

pokój 1-os. 1150 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu do 15 kwietnia 2019
pokój 1-os. 1400 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu po 15 kwietnia 2019

pokój 2-os. 1000 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu do 15 kwietnia 2019
pokój 2-os. 1250 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu po 15 kwietnia 2019

Opłata obejmuje zakwaterowanie, uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, pełne wyżywienie, udział w spotkaniu towarzyskim

Opłatę konferencyjną należy przelać do 30 kwietnia 2019
na konto

IHAR-PIB Oddział w Boninie SANTANDER BANK POLSKA SA III O/Koszalin

35 1500 1096 1210 9002 5721 0000 z dopiskiem "Konferencja"


Zgłaszanie udziału w koncerencji

 • Uczestnicy chcący wyspątpić z referatem lub posterem 1) do 15 kwietnia 2019
 • Nadsyłanie streszczeń referatów lub posterów najpóźniej do 30 kwietnia 2019 2)

1) Wymiary posteru: 116cm wys. 96 cm szer.
2) Liczba wystąpień jest ograniczona. Po tym terminie streszczenia nie będą już przyjmowane

Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania referatu jako posteru lub też na odwrót.
Streszczenia wystąpień oraz posterów zostaną opublikowane w formie materiałów konferencyjnych.

Wymagania techniczne

 • objętość maksymana do 2 stron A4 wraz z ewent. tabelami i wysunkami;
 • marginesy 2,5 cm;
 • tekst w edytorze Word;
 • format DOC;
 • czcionka Times New roman wielkość 12;
 • pojedyńcza interlinia;
 • wcięcie akapitowe 0,5 cm;
 • rysunki i wykresy czarno-białe;
 • na pierwszej stronie pełne imiona i nazwiska autora wraz ze stopniem lub tytułem naukowym, nazwa i adres miejsca pracy oraz adres e-mail.

Zgłoszenia oraz streszczenia należy przesyłać pod adresem:

zalejko@ziemniak-bonin.pl

i jednocześnie do wiadomości grabska@ziemniak-bonin.pl


Informujemy, że istnieje możliwość opublikowania rozszerzonych tekstów w kwartalniku Ziemniak Polski, w wersji popularnonaukowej - 4-8 stron maszynopisu z materiałem ilustracyjnym (5 punktów za publikację wg MNiSW)

Oddział IHAR-PIB w Boninie
76-009 Bonin k. Koszalina

Telefony kontaktowe
(94) 342 30 31 w. 205 (Krystyna zalejko)
(94) 342 30 31 w. 268 (Marta grabska)
fax (94) 342 70 28
 

Miejsce konferencji
Hotel Senator****

ul. Wyzwolenia 35, 78-131 Dźwirzyno
tel. (94) 35 49 514 fax (94) 35 49 445
www.hotelsenator.pl

Dojazd

Busy z Kołobrzegu do Dźwirzyna (ok. 10km) kursują co godzina.
Przystanek w pobliżu dworce PKP Kołobrzeg, ul. Kolejowa.
Busy zatrzymują się przed samym wjazdem do hotelui Senator.

powrót
design by VENTI