Strona główna > Konferencje i seminaria

Konferencje i seminaria

powrót

01.08.2019

Dni Młodego Naukowca 2019

7-8 LISTOPADA 2019 ROKU w IHAR-PIB w RADZIKOWIE


KOMUNIKAT I

Zapraszamy młodych pracowników Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Zakładów Naukowych, Zakładów Doświadczalnych oraz Firm Hodowlanych do udziału w Dniach Młodego Naukowca 2019, które odbędą się 7-8 listopada 2019 roku w IHAR-PIB w Radzikowie.

Celem spotkania młodych pracowników naukowych jest wzajemne poznanie się, przedstawienie realizowanych badań, prezentacja osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy pomiędzy poszczególnymi osobami, zespołami oraz pomiędzy Instytutem i Firmami Hodowlanymi.

Chcemy, aby Dni Młodego Naukowca były forum wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy pracownikami Instytutu i Firm Hodowlanych oraz pozwoliły na nawiązanie znajomości i współpracy, których efekty naukowe i praktyczne przysłużą się wzajemnemu rozwojowi Polskiej Nauki i Hodowli Roślin.

W programie Dni Młodego Naukowca 2019 planowane są m. in.:

  • Wykłady zaproszonych gości.
  • Referaty wybranych młodych pracowników Instytutu oraz Firm Hodowlanych – krótkie prezentacje przedstawiające ciekawe i wartościowe wyniki prowadzonych prac badawczych.
  • Referaty uczestników.
  • Sesja plakatowa – możliwość prezentacji plakatów przedstawiających wyniki badań realizowanych przez młodych pracowników.
  • Otwarte forum dyskusyjne.
  • Spotkanie integracyjne.

Prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej w formie elektronicznej na adres rada.mlodych@ihar.edu.pl do dnia 10.09.2019 r.

Szczegółowy program Dni Młodego Naukowca wraz z komunikatem II zostanie przesłany do osób, które zgłoszą swój udział.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: rada.mlodych@ihar.edu.pl

Najważniejsze informacje organizacyjne:


ORGANIZATORZY:

Dyrektor IHAR-PIB
Prof. dr hab. inż. Henryk Bujak

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
Dr hab. inż. Magdalena Szechyńska-Hebda


Rada ds. Młodych Naukowców IHAR-PIB
Dr inż. Anna Fraś
Dr hab. inż. Dariusz R. Mańkowski
Dr inż. Katarzyna Szajko
Dr inż. Dominika Boguszewska-Mańkowska
Dr inż. Joanna Chojak-Koźniewska
Dr inż. Sandra Cichorz
Dr Agnieszka Dobrzycka
Dr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski
Mgr Mateusz Przyborowski

  •  
powrót
design by VENTI