Strona główna > Praca i Praktyki w IHAR-PIB > Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,
zatrudni:

na stanowisko: inżynier
 

Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Centrum Roslinnych Zasobów Genowych
Miejsce Pracy Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie
Data ogłoszenia: 28 sierpnia 2017 r.
Termin nadsyłania podań 30 września 2017 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl w zakładce praca, e-mail do zgłaszania ofert: j.h.czembor@ihar.edu.pl
Kontakt prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, tel. 22 733 46 47

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku biologia, rolnictwo lub pokrewne, najchętniej ze specjalizacją biotechnologia, genetyka i hodowla roślin,
 2. Umiejętność i zamiłowanie do pracy w laboratorium molekularnym oraz z roślinami w szklarni i fitotronie.
 3. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 4. Silna motywacja do pracy badawczej z ukierunkowaniem na zagadnienia dotyczące zachowania, oceny i wykorzystania zasobów genowych roślin; charakterystyka i diagnostyka molekularna zasobów genowych roślin,
 5. Dobra znajomość obsługi komputera i programów komputerowych,
 6. Umiejętności organizacyjne, praca w kilku zespołach badawczych i kilku projektach,
 7. Umiejętność rozwiązywania problemów badawczych.

Zakres obowiązków:

 1. Praca w laboratorium molekularnym,
 2. Udział w pracach badawczych w szklarni, fitotronie i na polu,
 3. Praca w terenie z wykorzystaniem sprzętu badawczego,
 4. Analiza i publikowanie danych,

Wymagane dokumenty

 1. CV i list motywacyjny;
 2. Odpis dyplomu;
 3. Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB).

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym.

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 30 września 2017 r. drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres: j.h.czembor@ihar.edu.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 późniejszymi zmianami)”

design by VENTI