Strona główna > Laboratorium Usług Badawczych

Laboratorium Usług Badawczych

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB oferuje usługi badawcze i diagnostyczne
w zakresie:

 

 • diagnostyki chorób, wykrywania patogenów i atestacji odporności,
   
 • analiz biochemicznych i oceny jakości produktów roślinnych,
   
 • wytwarzania podwojonych haploidów,
   
 • identyfikacji genetycznej oraz badań ekspresji i obecności genów,
   
 • wykrywania i identyfikacji GMO dla hodowli roślin,
   
 • opiniowania i usług doradczych dotyczących jakości nawierzchni trawiastych.
   

Oferta usług skierowana jest głównie do firm hodowlanych, przedsiębiorstw branżowych
i placówek naukowych.


Usługi badawcze i diagnostyczne realizowane są przez wyspecjalizowane laboratoria ulokowane
w oddziałach IHAR-PIB znajdujące się w różnych częściach kraju.

Naszym klientom zapewniamy fachowość, zorientowanie na klienta, solidną i szybką usługę oraz profesjonalne doradztwo.

Wysokie kwalifikacje naukowe i doświadczenie personelu IHAR-PIB, a także nowoczesne wyposażenie laboratoriów badawczych jest gwarantem przeprowadzenia usług zgodnie
z Państwa oczekiwaniami.

Gwarantujemy bezpieczeństwo powierzonych materiałów i poufność uzyskanych wyników.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z poszczególnymi placówkami specjalizującymi się wybranych obszarach badań.

 

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług:

 • ocena odporności, wykrywanie i identyfikacja patogenów,
   
 • analizy biochemiczne i ocena jakości,
   
 • wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli przez rekombinację i metodami biotechnologicznymi,
   
 • identyfikacja genetyczna (fingerprinting) oraz badanie ekspresji i obecności genów,
   
 • wykrywanie i identyfikacja GMO dla hodowli roślin,
   
 • opiniowanie i usługi doradcze w zakresie jakości nawierzchni trawiastych.

 

Pełna oferta do pobrania tutaj.

design by VENTI