przejdź do www.ihar.pl >

LIDER IV edycja

 

 

Lider IV: Pieczywo pszenżytnio-owsiane (NovelBread4Fit)

 

Strona promująca projekt LIDER/019/519/L-4/12/NCBR/2013, finansowany przez NCBiR:

„Pieczywo pszenżytnio-owsiane jako nowy polski produkt żywieniowy o podwyższonej wartości prozdrowotnej”

 

Projekt jest realizowany w następujących zakładach IHAR-PIB:

  • Samodzielna Pracownia Oceny Jakości Produktów Roślinnych w Radzikowie
  • Pracownia Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin w Zakładzie Nasiennictwa i Nasionoznawstwa w Radzikowie
  • Pracownia Oceny Jakości i Odporności Zbóż w Zakładzie Roślin Zbożowych w Krakowie (w okresie styczeń-marzec 2014 r.)

 

design by VENTI