Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 12

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 12

 

Tytuł projektu: Analiza zmienności somaklonalnej indukowanej w kulturach in vitro u roślin zbożowych.
Kierownik projektu: prof. dr hab. P. Bednarek
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Streszczenie:

Metody regeneracji roślin za pomocą kultur tkankowych mają ogromny wkład w rozwój badań podstawowych dotyczących między innymi fizjologicznych, biochemicznych oraz molekularnych regulacji rozwoju roślin. Metody te mają również niebagatelne znaczenie aplikacyjne. Mimo niemalże półwiecza badań dotyczących kultur tkankowych wiele problemów związanych z ich prowadzeniem oraz uzyskiwaniem regenerantów i ich potomstwa pozostaje nierozwiązanych. Jednym z nich jest pojawianie się zmienności u regenerantów, a także jej dziedziczenie przez generatywne potomstwo. O ile zmiany te na poziomie sekwencji DNA są dość dobrze scharakteryzowane, o tyle na poziomie metylacji DNA (zmiany epigenetyczne) ciągle wymagają badań ukierunkowanych na jakościową i ilościową analizę.
Mając na uwadze to, iż środowisko kultur tkankowych z założenia generuje stresy (temperatura, substancje chemiczne dodawane do podłoży), należy przyjąć, że będą się pojawiały zmiany o naturze epigenetycznej, mogące się przejawiać także na poziomie fenotypu. Stąd bardzo istotne jest badanie przyczyn i natury tych zmian. W takich badaniach niezwykle użyteczna jest metoda markerów molekularnych metAFLP, przystosowana do badania zmian (epi)genetycznych DNA.

Cel:

Badanie przyczyn i natury zmienności somaklonalnej indukowanej w kulturach in vitro u roślin zbożowych.
Kluczowym aspektem proponowanych badań jest opracowanie takich metod pozyskiwania roślin drogą kultur tkankowych, które w oparciu o techniki molekularne doprowadziłyby do niwelowania/regulacji zmian epigenetycznych a także ograniczyłyby powstawanie roślin albinotycznych.


Pliki do pobrania:

2018

2017

2016

2015

2014

design by VENTI