Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 15

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 15

Tytuł projektu: Poszukiwanie markerów molekularnych genów utrzymania sterylności pyłku u pszenżyta z cms- Tt.
Kierownik projektu: dr hab. P. Bednarek prof. IHAR-PIB
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Streszczenie:

Cytoplazmatyczna męska sterylność typu cms Tt jest zjawiskiem złożonym warunkowanym interakcją wielu genów jądrowych oraz genomu mitochondrialnego. Dane literaturowe sugerują, że poszczególne geny jądrowe utrzymania sterylności pyłku u pszenżyta z cms Tt odpowiadają za niewielką część zmienności fenotypowej. Oznacza to, że są to geny o średnich oraz słabych efektach. Badanie natury zjawiska wymaga narzędzi pozwalających na wyodrębnienie poszczególnych genów (czy form allelicznych) i zbadania ich roli. Z tego względu wskazanym jest opracowanie markerów DNA silnie sprzężonych/asocjowanych z tymi genami a następnie wyprowadzenie form o różnym lecz ściśle zdefiniowanym zestawie genów utrzymania sterylności pyłku.

Cel:

Celem niniejszego projektu jest opracowanie markerów DNA silnie sprzężonych/asocjowanych z możliwie szerokim spektrum genów utrzymania sterylności pyłku u pszenżyta z cms Tt występujących w obrębie badanych populacji RIL oraz określenie wkładu tych genów do zmienności fenotypowej.


Pliki do pobrania:

2018

2017

2016

2015

2014

design by VENTI