Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 16

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 16

 

Tytuł projektu: Badania nad optymalizacją metod indukowanego podwajania garnituru chromosomowego w haploidalnych regenerantach pszenżyta.
Kierownik projektu: dr S. Oleszczuk
Planowany okres realizacji: 2014-2015

Streszczenie:

Istotnym problemem dla praktyki hodowlanej w tworzeniu płodnych linii podwojonych haploidów na drodze androgenezy pszenżyta jest podwojenie liczby chromosomów w otrzymanych regeneratach. Spontaniczne podwojenie garnituru chromosomowego u pszenżyta jest zjawiskiem rzadkim, a najczęściej stosowany sposób kolchicynowania do tego prowadzący, nie zawsze jest skuteczny i jest przyczyną strat dużego odsetka wyprodukowanych roślin. Identyfikacja oraz zastosowanie czynników chemicznych (np. herbicydów m.in. z grupy dinitroanilin) będącymi inhibitorami mitozy, a przez to indukującymi procesy podwojenia liczby chromosomów, może przyczynić się w istotny sposób do ograniczenia stosowania toksycznej kolchicyny oraz zwiększenia efektywności systemu wytwarzania linii DH.

Cel:

Celem badań jest poszukiwanie i opracowanie metody efektywnego podwajania genomu skutkującejuzyskaniem płodnych regeneratów. Zadania proponowanego projektu obejmują min. ustalenie roli wybranych inhibitorów mitozy na częstość podwajania genomu haploidalnych regeneratów oraz optymalizację metod podwajania genomu pod kątem otrzymania maksymalnej liczby płodnych linii DH.


Pliki do pobrania:

2015

2014

design by VENTI