Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 21

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 21

Tytuł projektu: Poszukiwanie markerów molekularnych genów przywracania płodności pyłku u żyta (Secale cereale L.) z CMS-Pampa.
Kierownik projektu: dr hab. P. Bednarek prof. IHAR-PIB
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Streszczenie:

Zjawisko cytoplazmatycznej męskiej sterylności u roślin jest warunkowane interakcją genomu mitochondrialnego oraz jądrowego. Oddziaływania pomiędzy tymi genomami mają charakter dwukierunkowy a jego natura jest wciąż nie do końca poznana. Nawet wydawałoby się najprostsza część tego zjawiska jaką są geny jądrowe przywracanie płodności pyłku oraz interakcje między nimi u roślin zbożowych nie są do końca poznane. Szeroko zakrojone prace realizowane w Niemczech umożliwiły identyfikację markerów tych genów w przypadku cms typu pampa. Markery te nie są dostępne publicznie. Analogiczne prace prowadzone w Polsce umożliwiły wytypowanie puli markerów DNA sprzężonych z większością genów przywracania płodności u żyta z cms pampa. Jednak w wielu przypadkach markery te nie są dostatecznie silnie sprzężone z tymi genami lub nie otaczają gen z dwóch jego stron. Utrudnia to kontrolę wyprowadzenia linii o określonym składzie genów i badanie relacji pomiędzy tymi genami. Opracowanie dostatecznie silnie sprzężonych/asocjowanych z tymi genami markerów molekularnych otwiera perspektywę sekwencjonowania obszarów genomu odpowiedzialnych za ekspresję cechy i poznanie ich funkcji, stwarza perspektywę poznania podstaw genetycznych zjawiska, otwiera perspektywę badania interakcji pomiędzy genomem jądrowym i mitochondrialnym u roślin.

Cel:

Celem projektu jest identyfikacja markerów molekularnych DNA (markery DArTseq czy GBS) silnie sprzężonych/asocjowanych z jądrowymi genami przywracania płodności pyłku u żyta z cms pampa, które mogłyby być wykorzystane na szerszej puli genetycznej w oparciu o liczne populacje linii rekombinacyjnych (RIL). Wykorzystanie RIL pozwala na bardziej precyzyjne niż to ma miejsce w przypadku populacji F2 lokalizowania markerów cech. W połączeniu z technologią sekwencjonowania nowej generacji doprowadzi do opracowania nowych markerów DNA użytecznych w badaniu interakcji genów odpowiedzialnych za ekspresję cechy.


Pliki do pobrania:

2018

2017

2016

2015

2014

design by VENTI