Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 32

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 32

Tytuł projektu: Badanie składników determinujących wartość odżywczą i funkcjonalną owsa oraz ich relacji w ziarnie obłuszczonym i oplewionym.
Kierownik projektu: prof. dr hab. D. Boros
Planowany okres realizacji: 2014-2018

Streszczenie:

Polska dołączyła do krajów borykających się z wieloma problemami zdrowotnymi wynikającymi z nieprawidłowego żywienia. Produkty owsiane są uznanym składnikiem pożywienia skutecznie zapobiegającym chorobom układu krążenia, cukrzycy czy otyłości. Poza mniejszą ilością skrobi, dużą ilością wartościowego białka i lipidów, w porównaniu do innych zbóż, ziarno owsa jest najbogatszym źródłem błonnika pokarmowego, w tym β-glukanu, o udowodnionym, w badaniach epidemiologicznych, działaniu obniżającym poziom cholesterolu i glukozy we krwi. W świetle najnowszych badań efekt ten jest spotęgowany większą koncentracją β-glukanu rozpuszczalnego w ziarnie bądź większym udziałem frakcji o wysokich masach molekularnych, poprzez bezpośredni wpływ na zwiększenie lepkości treści jelitowej po spożyciu. Utrzymujący się spadek spożycia produktów zbożowych wiąże się z koniecznością wykorzystywania na cele spożywcze genotypów owsa o wysokiej koncentracji składników prozdrowotnych. Owies jest również zbożem paszowym, jednakże dla tych celów preferowane są genotypy o niskiej zawartości β-glukanu, gdyż jego właściwości obniżające wchłanianie składników pokarmowych z przewodu pokarmowego wpływają na pogorszenie wyników odchowu zwierząt. Z tego względu β-glukan w paszy jest uznany za czynnik antyżywieniowy. Czynnikiem korzystnym w przypadku owsa paszowego jest wysoka aktywność enzymów glukanolitycznych ziarna, skutkująca obniżeniem niekorzystnego działania β-glukanu.

Cel:

Proponowane badania mają na celu opracowanie współczynników konwersji, umożliwiających charakterystykę składu chemicznego ziarna obłuszczonego na postawie składu ziarna oplewionego, niezbędnych do szybkiego wyodrębniania genotypów owsa najbardziej przydatnych do produkcji żywności funkcjonalnej. By ten cel osiągnąć badania składu chemicznego będą prowadzone równolegle na ziarnie oplewionym i obłuszczonym, możliwie najbardziej zróżnicowanych pod względem genetycznym genotypów owsa. Opracowane zostaną także proste i wiarygodne testy lepkości jako narzędzia ułatwiające w przyszłości prace w tworzeniu genotypów owsa o wysokiej wartości funkcjonalnej bądź paszowej. Metoda dotychczas stosowana oznaczania lepkości, opracowana dla ziarna żyta, wymaga optymalizacji, polegającej na dostosowaniu warunków ekstrakcji, wirowania i samego pomiaru lepkości do specyficznych właściwości ziarna owsa oraz innych wymagań stawianych ziarnu w zależności od kierunku jego użytkowania.
Celem proponowanych badań jest także wskazanie pożądanych genotypów owsa, źródeł wysokiej wartości prozdrowotnej lub wysokiej wartości paszowej.


Pliki do pobrania:

2018

2017

2016

2015:

2014:

design by VENTI