Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 4

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 4

Tytuł projektu: Mapowanie asocjacyjne genów odporności na rdzę brunatną (Puccinia triticina) i septoriozę paskowaną liści (Septoria tritici ) w pszenicy.
Kierownik projektu: dr hab. P. Czembor prof. IHAR-PIB
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Streszczenie:

Hodowla odpornościowa jest szeroko propagowaną metodą w ograniczaniu strat plonu w pszenicy powodowanych przez rdzę brunatną (Puccinia trticina) i septoriozę paskowaną liści (Septoria tritici). W celu lepszego wykorzystania genów odporności w programach hodowlanych, konieczna jest znajomość ich występowania w obecnie uprawianych odmianach europejskich. W badaniach nad występowaniem zarówno genów Lr jak i Stb zostanie wykorzystanych po około 200 odmian, z których większość (około 100) będą stanowić ozime odmiany z krajowej Listy Opisowej Odmian (COBORU, Słupia Wielka, 2013), odporne odmiany zagraniczne oraz odpowiednie zestawy różnicujące dla obydwu patogenów. W przypadku rdzy brunatnej, trzyletnie testy infekcyjne zestawem izolatów P. triticina będą przeprowadzone na siewkach, natomiast ocena stopnia porażenia septoriozą paskowaną będzie wykonana na liściach flagowych roślin dorosłych w pięcioletnich doświadczeniach polowych. Typowanie genów odporności będzie się opierać na klasycznej metodzie postulowania genów (wykorzystanie modelu interakcji gen-na-gen) oraz przy wykorzystaniu markerów molekularnych zarówno blisko sprzężonych ze znanymi genami jak i umożliwiających profilowanie całego genomu (technika DArT-seq) na potrzeby mapowania asocjacyjnego. Planowane badania pozwolą na określenie występowania genów odporności na rdzę brunatną i septoriozę paskowaną w najnowszych odmianach europejskich.

Cel:

Celem badań jest postulowanie genów odporności na septoriozę paskowaną i rdzę brunatną w europejskich odmianach pszenicy w tym w odmianach znajdujących się na liście odmian wpisanych do krajowego rejestru w Polsce. Typowanie genów odporności będzie wsparte wykorzystaniem markerów molekularnych zarówno blisko sprzężonych ze znanymi genami jak i umożliwiających profilowanie całego genomu na potrzeby mapowania asocjacyjnego.


Pliki do pobrania:

2018

  • STRESZCZENIE - z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2018roku
  • Czembor P.C., Radecka-Janusik M., Mańkowski D. 2018. Genome wide association study of seedling leaf rust resistance in European winter wheat cultivars) z konferencji Breeding Cereals for Sustainable Agriculture.  EUCARPIA cereal section / IWIW2 meetings, 19-22 marca 2018, Clermont-Ferrand, Francja. Book of Abstracts, poster 43, str. 96.
  • Poster - Czembor P.C., Radecka-Janusik M., Słowacki P. 2018. Resistance of European winter wheat cultivars to Zymoseptoria tritici isolate IPO92006) z konferencji Breeding Cereals for Sustainable Agriculture.  EUCARPIA cereal section / IWIW2 meetings, 19-22 marca 2018, Clermont-Ferrand, Francja. Book of Abstracts, poster 44, str. 97.

2017

2016

2015

2014

design by VENTI