Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 46

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 46

 

Tytuł projektu: Badania nad mechanizmami warunkującymi proces embriogenezy gametycznej u buraka cukrowego.
Kierownik projektu: dr hab. M. Gośka prof. IHAR-PIB
Planowany okres realizacji: 2014-2019

Streszczenie:

Pozyskanie linii podwojonych haploidów na drodze embriogenezy gametycznej stało się w ostatnich latach nieodzownym elementem strategii tworzenia materiałów wyjściowych i doskonalenia odmian w hodowli buraka cukrowego (Beta vulgaris L.). Efektywność regeneracji niezapłodnionych zalążków i zalążni w kulturach in vitro zależy od wielu czynników, w tym od najważniejszego – genotypu rośliny wyjściowej. Pomimo znacznego postępu w zakresie pozyskiwania podwojonych haploidów, obecnie niewiele wiadomo na temat mechanizmów molekularnych związanych z indukcją embriogenezy gametycznej, dlatego ważne jest zbadanie przebiegu powyższego mechanizmu na poziomie cytologicznym i molekularnym u genotypów o różnym potencjale gynogenetycznym. Badania prowadzone z wykorzystaniem metod biochemicznych, immunocytochemicznych i molekularnych będą poświęcone lokalizacji oraz biologicznej roli egzo – i endogennych proteoglikanów AGP (ang. arabinogalactan proteins) oraz różnicowemu profilowaniu ekspresji genów (ang. differentia display) podczas rozwoju niezapłodnionych zalążków buraka cukrowego. Uzyskane wyniki potencjalnie przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat przebiegu podstawowych procesów zachodzących podczas regeneracji niezapłodnionych zalążków, a tym samym w przyszłości pozwolą na jego udoskonalenie.

Cel:

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat genetycznych mechanizmów warunkujących rozwój haploidalnych zarodków oraz analiza udziału i biologicznej roli AGP w przebiegu tego procesu. Punktem wyjścia planowanych prac jest dokładna cytologiczna i molekularna charakterystyka komórek zalążka buraka. Z powyższych względów, planowane jest przeprowadzenie detekcji wybranych epitopów AGP oraz precyzyjne określenie ich przestrzennej dystrybucji w komórkach, tkankach i organach podczas kolejnych etapów rozwoju niezapłodnionych zalążków buraka cukrowego.


Pliki do pobrania:

2018

2017

2016

2015

2014

design by VENTI