Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 49

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 49

 

Tytuł projektu: Badanie bioróżnorodności gatunków z plemienia Brassiceae w celu otrzymania form rzepaku ulepszonych pod względem odporności na patogeny.
Kierownik projektu: dr hab. M. Starzycki prof. IHAR-PIB
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Streszczenie:

Badania nad odpornością na stresy biotyczne roślin z plemienia Brassiceae powstałych z krzyżowań międzygatunkowych in vitro zmierzają w kierunku otrzymywania roślin zróżnicowanych genetycznie pod względem tolerancji lub odporności na choroby. W ranach projektu zostaną przebadane gatunki z plemienia Brassiceae,w tym rzepak, wykazująceh podwyższony poziom odporności na patogeny pochodzenia grzybowego. Badania te są niezbędne z uwagi na coroczne duże straty plonu nasion rzepaku w Polsce spowodowane porażeniami przez patogeny. Odporność roślin mieszańcowych, pochodzących z krzyżowań wypierających będzie testowana na porażenie powodowane przez najgroźniejsze patogeny grzybowe: Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et de Not., stadium konidialne Phoma lingam (Tode ex Fr.) Desm., a także ostatnio wydzielony na podstawie sekwencjonowania DNA ITS2 nowy podgatunek Leptosphaeria biglobosa nov. Zostaną także przebadane pod względem odporności nowo kreowane formy rzepaku na porażenie powodowane przez Alternaria brassicae (Berk.) Sacc., Alternaria brassicicola Witsh. oraz Alternaria alternata (Fr.) Keissel., (Alternaria sp.). Ponadto otrzymane potomstwo pochodzące z mieszańców międzygatunkowych posłuży do badań mechanizmów odporności roślin rzepaku (B. napus) na stresy biotyczne. W badaniach przewidziano wykorzystanie do selekcji form odpornych następujące metody: analizy DNA ze znanymi markerami molekularnymi form wyjściowych oraz atestacje odporności naLeptosphaeria sp. i Alternaria sp. W związku z bardzo dużymi możliwościami mutacyjnymi patogenów i powstającymi w warunkach naturalnych groźnymi patotypami, badania odporności roślin muszą stale nadążać w wytwarzaniu nowych, zdrowszych form.

Cel:

Podstawowym celem projektu jest  przeprowadzenie badań nad odpornością na stresy biotyczne roślin mieszańców międzygatunkowych (kolejnych pokoleń), otrzymanych po krzyżowaniu w warunkach in vitro podstawowych gatunków występujących w obrębie plemienia Brassiceae. Ponadto ważnym celem będzie przeniesienie rozpoznanej odporności na patogeny pochodzenia grzybowego do rzepaku. Pomocne w badaniach będą wybrane markery molekularne, startery do oceny gatunków wykazujących podwyższony poziom odporności na L. maculansoraz na patogeniczne grzyby z rodzaju Alternaria.


Pliki do pobrania:

2018

2017

2016

2015

2014

design by VENTI