Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 51

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 51

Tytuł projektu: Wprowadzanie nowych alleli z pul genowych różnych gatunków z rodzaju Brassica do bazy genowej rzepaku ozimego.
Kierownik projektu: prof. dr hab. T. Cegielska-Taras
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Streszczenie:

Selekcja i hodowla odmian podwójnie ulepszonych rzepaku Brassica napus spowodowała zawężenie zmienności genetycznej jak i fenotypowej tej rośliny. Jednocześnie rzepak jest rośliną uprawną, która nie posiada występujących w stanie naturalnym dzikich form, a w związku z tym nie dysponuje naturalnymi zasobami zmienności, która mogłaby być wykorzystana do zwiększenia zróżnicowania genetycznego tej rośliny. Możliwość poszerzenia zmienności genetycznej gatunku B. napus, niezbędnej do tworzenia wysokoplonujących odmian o pożądanej jakości i odporności na choroby daje jednak jego pochodzenie. Jako amfidiploid rzepak jest spokrewniony z innymi wysoce polimorficznymi gatunkami z rodzaju Brassica, co pozwala na introgresję do genomu B. napus różnych korzystnych alleli. Jednakże niezgodność genetyczna występująca między gatunkami często uniemożliwia efektywne krzyżowanie i tym samym powstawanie pożądanych mieszańców. Istnieją dwie kategorie ograniczające krzyżowania oddalone: pre-zygotyczne i post-zygotyczne. Te bariery udaje się czasami przezwyciężyć poprzez zapylanie in vitro izolowanych zalążków lub kulturę in vitro izolowanych zarodków. Ponadto występująca samoniezgodność przenoszona przez gatunki rodzicielskie na mieszańce powoduje utrudnienia w uzyskiwaniu nasion, dlatego badania nad ominięciem bądź przełamaniem tych niekorzystnych efektów wynikających z krzyżowania oddalonego stanowią część tego projektu. W resyntetyzowanych rzepakach o nowej jakości genetycznej zostanie określona tożsamość molekularna genotypów oraz ich fenotyp.

Cel:

Celem badań jest uzyskanie homozygotycznych linii „nowego” rzepaku ozimego, resyntetyzowanego, podwójnie ulepszonego o pożądanych cechach użytkowych, wykazującego odrębność genetyczną od obecnych genotypów rzepaku.


Pliki do pobrania:

2018

2017

2016

2015

2014

design by VENTI