Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 56

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 56

 

Tytuł projektu: Badania ekspresji i genetyczna charakterystyka odporności na bakterie „Dickeya solani” w wyróżnionych źródłach odporności w ziemniaku na poziomie diploidalnym.
Kierownik projektu: dr hab. R. Lebecka prof.  IHAR-PIB
Planowany okres realizacji: 2014-2019

Streszczenie:

Badania będą prowadzone w celu poszerzenia wiedzy podstawowej z zakresu interakcji bakterie-roślina. Bakterie z rodzaju Dickeya, szczepy należące do biovaru 3 Erwinia chrysanthemi, Dickeya solani, są nowym patogenem silnie rozprzestrzeniającym się w uprawie ziemniaka. Wiedza na temat interakcji tych bakterii z ziemniakiem jest bardzo uboga. Ziemniak diploidalny jest rośliną modelową do prowadzenia badań genetycznych w zakresie interakcji roślina – patogen, gdyż jest on gospodarzem dla licznych patogenów. Zastosowanie najnowszej technologii w mapowaniu, tj. metody hybrydyzacji w połączeniu z technologią mikromacierzy (metod DArT), zaowocuje powstaniem silnie zagęszczonej mapy genetycznej Solanum. Wszystkie elementy projektu mają na celu zdobycie nowej wiedzy. Poziom odporności na D. solani jak i ekspresja odporności w różnym zakresie temperatur w odmianach ziemniaka i w dzikich mieszańcach międzygatunkowych ziemniaka nie są zbadane. Sposób dziedziczenia odporności na te bakterie nie jest znany. Po skrzyżowaniu diploidalnej formy wysokoodpornej z formą podatną na D. solani zostanie otrzymana populacja mapująca, która posłuży do zlokalizowania genów/QTLi odporności. Zdolność do systemicznej kolonizacji i przenoszenia się w roślinie wysokoodpornej bakterii D. solani nie jest zbadana. Mocną stroną projektu jest fakt posiadania unikatowej kolekcji diploidalnych mieszańców międzygatunkowych Solanum charakteryzujących się bardzo wysoką odpornością na bakterie z rodzaju Pectobacterium wywołujących czarną nóżkę i mokrą zgniliznę bulw, w której możemy spodziewać się znalezienia form o wysokiej odporności na bakterie D. solani.

Cel:

Celem pracy jest (a) zidentyfikowanie genów odporności/loci cech ilościowych na bakterie D. solani w diploidalnych mieszańcach międzygatunkowych ziemniaka, które w swoim pochodzeniu posiadają gatunki uprawne i dzikie Solanum, (b) scharakteryzowanie reakcji odpornościowej bulw w zależności od temperatury oraz odporności na czarną nóżkę oraz (c) zbadanie zdolności do systemicznej kolonizacji wysokoodpornej rośliny ziemniaka bakteriami D. solani oraz przenoszenia infekcji na bulwy potomne.


Pliki do pobrania:

2018

2017

2016

2015

2014

design by VENTI