Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 57

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 57

 

Tytuł projektu: Badania nad opracowaniem metod selektywnej izolacji oraz czułej identyfikacji bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus w trudnych diagnostycznie próbach środowiskowych.
Kierownik projektu: dr W. Przewodowski
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Streszczenie:

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację poszczególnych zadań projektu obejmujacych: opracowanie materiałów i procedur do selektywnej izolacji bakterii Cms ze środowiska, opracowanie czułych i specyficznych metod wykrywania bakterii Cms, ocenę przydatności i doskonaleniu procedur pozwalających na izolację i identyfikację Cms w próbach pobranych z naturalnych źródeł występowania tej bakterii. Podjęte zostaną również badania mające na celu określenie zdolności Cms do infekowania roślin utrzymywanych w kulturach in vitro oraz identyfikację źródeł zakażeń mikrobiologicznych w pożywkach hodowlanych i opracowanie sposobu ich eliminacji.
Realizacja zaplanowanych zadań umożliwi opracowanie metod skutecznej izolacji i identyfikacji bakterii z prób środowiskowych sprawiających obecnie kłopoty w diagnostyce. Opracowanie nowych materiałów, znaczników, selektywnych i czułych podłóż do immunokoncentracji umożliwi izolację bakterii Cms z prób o dużych objetościach oraz pozwoli wyeliminować obecność podczas izolacji niekorzystnych substancji, cząsteczek i innych bakterii fałszujących wyniki testów diagnostycznych.
Opracowane materiały i metody wpływając na polepszenie diagnostyki bakterii Cms mogą stać się jednym ze sposobów pozwalających w znaczący sposób zapobiegać rozprzestrzenianiu się sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka w Polsce.

Cel:

Głównym celem badań jest opracowanie materiałów i procedur do selektywnej izolacji i identyfikacji bakterii kwarantannowej bakterii - Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus z różnych prób środowiskowych.


Pliki do pobrania:

2018

2017

2016

2015:

2014:

design by VENTI