Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 58

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 58

Tytuł projektu: Opracowanie czułych metod wykrywania najważniejszych wirusów ziemniaka.
Kierownik projektu: dr K. Treder
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Streszczenie:

Projekt skupia się na opracowaniu nowych metod lub nowych rozwiązań metodycznych w ramach metod już opracowanych. Od dwudziestu lat przez zespoły z całego świata podejmowane są próby aplikacji metod molekularnych do wykrywania wirusów w bulwach, jednak z badań porównujących skuteczność tych metod z próbami oczkowymi, wynika, że próby oczkowe są tak samo lub bardziej wiarygodne niż RT‑PCR czy RT-PCR w czasie rzeczywistym (Barker i in. 1993, Fox i in. 2005, Bolotova i in. 2008). Dlatego opracowanie skutecznej metody pozwalającej na wykrywanie bez konieczności stosowania prób oczkowych byłoby dużym osiągnięciem poznawczym. Ponadto wiedza na temat przyczyn problemów z wykrywaniem wirusów w bulwach jest skromna. Z naszych badań wynika, że rody i odmiany różnią się znacząco koncentracją wirusów w bulwach, szczególnie w przypadku wirusa Y oraz że te różnice mogą być związane z odpornością odmian. Dokładne zbadanie tego zagadnienia zwiększy wiedzę na temat biologii oddziaływań wirusów z rośliną ziemniaka. Szybkie testy paskowe do wykrywania wirusów w warunkach polowych zostały opracowane przez nasz zespół w przeszłości. Ponadto obecnie są one dostępne komercyjnie. Jednak ich koszt jednostkowy jest dosyć wysoki, co ogranicza stosowanie. Dlatego podejmujemy badania nad opracowaniem nowych, prostszych i tańszych rozwiązań metodycznych, opartych na innej zasadzie niż immunochromatografia.

Cel:

Głównym celem projektu jest opracowanie czułych metod wykrywania najważniejszych patogenów wirusowych (PVY, PVM, PLRV) w bulwach, kiełkach i liściach ziemniaka, dedykowanych do realizacji różnych celów badawczych. Cel główny będzie realizowany poprzez realizację szczegółowych zadań. Badania będą skupiać się na (I) opracowaniu i optymalizacji nowych metod wykrywania wirusów bezpośrednio w bulwach i kiełkach, (II) ocenie wpływu odporności odmian ziemniaka na skuteczność wykrywania wirusów w bulwach i adaptacji opracowanych metod do wykrywania wirusów w bulwach o niskiej zawartości wirionów, (III) ocenie przydatności kiełków do wykrywania wirusów, (IV) adaptacji i optymalizacji metod molekularnych do wykrywania wirusów w roślinach in vitro, a także na (V) opracowaniu szybkich testów polowych.


Pliki do pobrania:

2018

2017

2016

2015

2014

design by VENTI