Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 59

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 59

 

Tytuł projektu: Badania tolerancji odmian ziemniaka na stresy abiotyczne w świetle postępujących zmian klimatycznych.
Kierownik projektu: dr D. Boguszewska-Mańkowska (od 2016 r.)
prof. dr hab. K. Rykaczewska
(do 2015 r.)
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Streszczenie:

Wpływ abiotycznych czynników środowiska na produkcję ziemniaka jest niedostatecznie poznany, zwłaszcza w kontekście zmian klimatycznych. Czynniki takie jak wysoka temperatura i susza są odpowiedzialne za znaczne obniżenie plonowania roślin. Ziemniak jest typową rośliną klimatu umiarkowanego. Temperatura wyższa od optymalnej powoduje ograniczenie lub całkowite zahamowanie tuberyzacji oraz intensyfikację wzrostu części nadziemnej roślin. W warunkach naturalnych wysoka temperatura i susza występują na ogół jednocześnie. Sytuacja ulega zmianie w przypadku nawadniania plantacji lub po bardzo intensywnych opadach w czasie utrzymującej się wysokiej temperatury. Negatywne skutki stresu cieplnego mogą być złagodzone przez wprowadzenie do uprawy odmian o ulepszonej termoregulacji. Istnieje również konieczność podjęcia badań nad reakcją roślin na łączne działanie więcej niż jednego czynnika środowiska modyfikującego wzrost i rozwój roślin ziemniaka, a tym samym wielkość i jakość plonu rolniczego. Rośliny dysponują bowiem odpornością „krzyżową” (cross-tolerance) na działanie wielu czynników, a często przeżycie pojedynczego stresu prowadzi do zwiększenia odporności roślin na inne czynniki stresowe. Dokładne zrozumienie fizjologicznych mechanizmów reakcji roślin ziemniaka na wysoką temperaturę i suszę jest więc koniecznością.

Cel:

Poznanie mechanizmów reakcji roślin ziemniaka na wysoką temperaturę w kolejnych okresach wegetacji i stadiach rozwoju bulw, w warunkach suszy i korzystnej dla roślin wilgotności gleby, ocena tolerancji odmian ziemniaka na wymienione stresy abiotyczne oraz wskazanie genotypów o wysokim stopniu adaptacji do abiotycznych stresowych warunków środowiska. Przebadanie molekularnej odpowiedzi ziemniaka na różne stresy środowiskowe występujące łącznie, wyznaczenie markerów białkowych związanych z tolerancją ziemniaka na suszę glebową oraz sprawdzenie zdolności aklimatyzacyjnych różnych genotypów ziemniaka.


Pliki do pobrania:

2018

2017

2016

2015

2014

design by VENTI