Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 6

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 6

Tytuł projektu: Poszukiwanie oraz wykorzystanie markerów fenotypowych, metabolicznych i molekularnych do badania typów odporności na fuzariozę kłosów u form pszenicy o zróżnicowanej podatności.
Kierownik projektu: dr T. Góral
Planowany okres realizacji: 84 miesiące, 2014-2020

Streszczenie:

Fuzarioza kłosów zbóż jest chorobą powodowana przez grzyby z rodzaju Fusarium (głównie F. culmorumF. graminearum), która może prowadzić do obniżenia plonu ziarna oraz jego skażenia mikotoksynami. Na odporność na fuzariozę kłosów pszenicy składa się kilka typów odporności - odporność na infekcję (typ I), na rozprzestrzenianie się patogena wzdłuż osadki kłosowej (typ II), na zasiedlanie ziarniaków przez patogena (typ II), na kumulację toksyn fuzaryjnych w ziarnie (chemiczna modyfikacja lub inhibicja syntezy) (typ IV) oraz tolerancja (brak spadku plonu) na fuzariozę kłosów i toksyny (typ V).
Proponowany projekt obejmuje kompleksowe badania odporności na fuzariozę kłosów, ze szczególnym uwzględnieniem typów odporności - czyli komponentów składających się na wielogenową odporność pszenicy na tę chorobę. Dokładna analiza typów odporności z użyciem markerów fenotypowych, metabolicznych i molekularnych pozwoli na zidentyfikowanie i zgromadzenie genotypów o poszczególnym typie/typach odporności. Posłużą one do badań genetycznych interakcji patogen (Fusarium) – roślina (pszenica). Zgromadzone genotypy, jako rozpoznane źródła stabilnej odporności będą wykorzystane do piramidyzacji genów odporności w genotypach pszenicy. W oparciu o selekcję wspomaganą markerami molekularnymi, planuje się wprowadznie genu Fhb1 do kilku linii hodowlanych o wysokiej wartości gospodarczej.
W związku z wprowadzeniem norm dopuszczalnych zawartości mikotoksyn w ziarnie i produktach zbożowych przez Unię Europejską istnieje potrzeba uprawy odmian pszenicy o stabilnej odporności i charakteryzujących się brakiem lub kumulujących możliwie najmniejsze ilości toksycznych metabolitów w ziarnie.

Cel:

Celem badań jest ocena zmienności genotypów pszenicy ozimej pod względem reakcji na infekcję grzybem Fusarium culmorum, powodującym fuzariozę kłosów, poprzez badanie różnych typów odporności. Projekt stawia sobie za cel wykazanie czy można połączyć poszczególne typy odporności z niektórymi cechami genotypów pszenicy - terminem kwitnienia, cechami morfologicznymi (wysokością roślin, budową kłosa itd.). Celem projektu jest również zbadanie wpływu wysoko efektywnego genu odporności na fzuzariozę kłosów Fhb1 na poziom odporności w liniach pszenicy ozimej wyprowadzonych na drodze selekcji wspomaganej markerami molekularnymi.


Pliki do pobrania:

2018

  • Streszczenie wyników badań uzyskanych w 2018 roku
  • Tomasz Góral, Halina Wiśniewska, Piotr Ochodzki, Dorota Walentyn-Góral, Maciej Majka, Iga Grzeszczak. 2018. Fusarium head blight and Fusarium toxins accumulation in grain of winter wheat breeding lines inoculated with Fusarium culmorum. Book of Abstracts: EUCARPIA cereal section meeting: “Breeding cereals for sustainable agriculture”, Clermont-Ferrand, Francja, 19 – 21.03.2018; str. 108.
  • Paweł Cz. Czembor, Magdalena Radecka-Janusik, Piotr Słowacki and Dominika Piaskowska. 2018. Marker assisted backcrossing in two winter wheat populations for Fhb1 resistance gene to Fusarium head blight. Programme and Abstracts: Vienna International Science Conference and Events Association. Plant Genetics and Breeding Technologies III. Wiedeń, Austria, 12-13 lipca, 2018; str. 34.
  • Tomasz Góral, Halina Wiśniewska, Piotr Ochodzki, Dorota Walentyn-Góral, Maciej Majka. 2018. Stability of resistance to Fusarium head blight and Fusarium toxin accumulation in winter wheat lines evaluated in the years 2015-2017 in two environments. Book of Abstracts: 2nd Global Conference on Plant Science and Molecular Biology, Rzym, Włochy, 18.09 -22.09.2018; str. 78.
  • Wiśniewska H., Góral T., Ochodzki P., Walentyn-Goral D., Majka M., Banaszak Z., Nita Z., Pojmaj M., Kurleto D. , Konieczny M., Budzianowski G., Cicha A., Paizert K. 2018. Screening of triticale winter breeding lines for resistance to Fusarium head blight. Book of Abstracts: 2nd Global Conference on Plant Science and Molecular Biology, Rzym, Włochy, 18.09 -22.09.2018; str. 70.
  • Wiśniewska H., Góral T., Ochodzki P., Walentyn-Goral D., Kwiatek M., Majka M., Belter J., Banaszak Z., Pojmaj M., Kurleto D. , Konieczny M., Budzianowski G., Cicha A., Paizert K., Matysik P. 2018. Badanie typów odporności na fuzariozę kłosów u pszenżyta ozimego za pomocą markerów fenotypowych i metabolicznych. Biuletyn IHAR 284.

2017

2016

2015

2014

design by VENTI