Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 63

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 63

 

Tytuł projektu: Eliminacja patogenów niekwarantannowych (bakterie endogenne i wirusy) oraz kontrola zdrowotności roślin ziemniaka w banku in vitro.
Kierownik projektu: inż. D. Sekrecka
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Streszczenie:

Kultury in vitro umożliwiają regenerację dużej liczby osobników potomnych w krótkim czasie z niewielkiej ilości materiału biologicznego. Powielanie materiału roślinnego (tj. mikrorozmnażanie) musi opierać się o takie metody, które w maksymalnym stopniu zapewnią zdrowotność oraz stabilność cech zgromadzonego materiału. Obecność patogenów w kulturach in vitro jest bardzo niepożądana, dlatego należy dążyć do opracowania takich metod uwalniania, aby uzyskać materiał o 100% zdrowotności. Połączenie kilku metod eliminacji wirusów z roślin (termoterapia i/lub chemoterapia wraz z izolacją merystemów) być może ułatwi i przyspieszy uzyskanie zdrowych kultur in vitro ziemniaka. Mechanizm działania termoterapii w eliminacji wirusów nie do końca jest pewny, szczególnie dla wirusów S i M. Konieczne wydaje się włączenie antymetabolitów (rybawiryna, zieleń malachitowa) i sprawdzenie ich skuteczności w walce z wirusami ziemniaka.
W ostatnim czasie szczególny problem stanowią bakterie endogenne ujawniające się w kulturach tkankowych utrzymywanych w Banku od kilku lub kilkunastu lat. Obecność tych bakterii w kulturach in vitro jest niepożądana, gdyż mogą wpływać na modyfikację wzrostu i rozwoju eksplantatów m.in. poprzez zmiany w składzie pożywki. Do tej pory nie zostały opracowane metody skuteczneju eliminacji bakterii endofitycznych. Projekt ma na celu identyfikację stwierdzonych bakterii, która pozwoli na opracowanie metod zapobiegania infekcjom i ich zwalczania. Jednym z celów projektu jest ocena dostępnych w handlu środków (antybiotyki, PPM, azotan srebra, olejki eteryczne), które znalazły zastosowanie w ochronie innych roślin ( np. Plant Preservation Mixture – PPMTM w kulturach melona, tytoniu i petunii). Zamierzamy sprawdzić czy wybrane preparaty, po dodaniu do pożywki, wyeliminują lub ograniczą rozmnażanie bakterii endofitycznych w kulturach ziemniaka, nie wykazując jednocześnie działania fitotoksycznego.

Cel:

Głównym celem projektu będą prace nad doskonaleniem metod uwalniania roślin ziemniaka od patogenów niekwarantannowych (bakterie endogenne i wirusy) przy pomocy kultur in vitro. Zastosowanie chemioterapii być może zwiększy skuteczność uwolnienia roślin ziemniaka od wirusa S i M ziemniaka. Zaplanowano również przebadanie kilku preparatów, stosowanych w wypadku innych gatunkach roślin, pod kątem skuteczności zwalczania zanieczyszczeń bakteryjnych bez obawy o ich fitotoksyczność.


Pliki do pobrania:

2018

2017

2016

2015

2014

design by VENTI