Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 85

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 85

 

Tytuł projektu: Badanie reakcji mikrospor żyta na stres i warunki kultury in vitro.
Kierownik projektu: prof. dr hab. J. Zimny
Planowany okres realizacji: 2016-2020

Streszczenie:

Oczekuje się, że nowe technologie (m.in. indukowania embriogenezy z mikrospor) odegrają znaczącą rolę w osiąganiu postępu biologicznego roślin poprzez zróżnicowanie i poszerzenie puli genowej o geny niedostępne w genomach przenoszonych generatywnie oraz skrócenie czasu potrzebnego do uzyskania nowej jakości genetycznej.
Projekt przewiduje przeprowadzenie badań nad reakcją mikrospor na stresy prowadzące do przeprogramowania szlaku rozwojowego mikrospory z gametofitowego do sporofitowego i wpływu na ten proces warunków kultury oraz przeanalizowanie korelacji stosowanych czynników z genotypem. Zakłada się też zbadanie wpływu kultur niańki i mediów kondycjonowanych na liczbę zielonych regenerantów i ograniczenie występowania albinizmu. Kolejnym problemem badawczym jest opracowanie warunków podwajania liczby chromosomów u regenerantów z mikrospor, co jest warunkiem uzyskania płodnych regenerantów.

Cel:

Celem badań będzie określenie wpływu stosowanego stresu na wywoływanie androgenezy. Zakłada się zbadanie reakcji mikrospor żyta pod wpływem czynników stresowych takich jak: chłód, nagrzewanie, „głodzenie” mikrospor, oraz kombinacji niektórych stresów. Zamierzamy zbadać korelację pomiędzy genotypem i rodzajem zastosowanego stresu.
Kolejnym celem badań będzie zbadanie interakcji pomiędzy genotypem i pożywką, co doprowadzi do wskazania warunków środowiskowych sprzyjających podziałom mikrospor żyta w kierunku rozwoju sporofitu oraz zminimalizowania zależności efektów kultury od genotypu.
Celem badań będzie też określenie wpływu substancji chemicznych działających podobnie jak kolchicyna, ale bardziej przyjaznych dla środowiska, na proces podwajania liczby chromosomów i uzyskiwania płodnych linii homozygotycznych. Takie działanie ma wiele związków stosowanych w rolnictwie (niektóre herbicydy) oraz w medycynie.


Pliki do pobrania:

2018

2017

2016

design by VENTI