Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 9

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 9

 

Tytuł projektu: Efektywność piramidowania genów odporności na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. tritici) i rdzę brunatną (Puccinia triticina) w pszenicy ozimej.
Kierownik projektu: dr A. Pietrusińska
Planowany okres realizacji: 2014-2020

 

Streszczenie i cele:

W ramach tego projektu realizowane będą 3 zadania.

Zad. 1. Piramidowanie efektywnych genów odporności

Planowane zadanie ma na celu połączenie w jednym genomie pszenicy heksaploidalnej, efektywnych, nowych genów odporności na mączniaka prawdziwego (gen Pm36) oraz rdzę brunatną (gen Lr55). Materiał wyjściowy będą stanowiły linie pszenicy ozimej o następujących segmentach odpornościowych: (Lr41+Pm21+Lr47); (Lr41+Pm21+Pm37); (L41+Pm21+Lr47+Pm37). Tło genetyczne materiału roślinnego będzie kontrolowane za pomocą selekcji molekularnej oraz selekcji fenotypowej. Ponadto, celem tego zadania będzie określenie markera(ów) molekularnego(ych) wykorzystywanych do selekcji materiału roślinnego pod kątem obecności genu odporności na rdzę brunatną – genu Lr55. Ekspresja wprowadzonych genów będzie określana w różnych warunkach środowiskowych (Zad. 3). Końcowy etap prowadzonych prac będzie obejmował wyselekcjonowanie homozygotycznych linii pod kątem obecności wprowadzonych kombinacji genów.

Zad. 2. Poszukiwanie nowych źródeł odporności

Planowane zadanie ma na celu, na podstawie dostępnej literatury oraz współpracy z zagranicznymi placówkami naukowymi, poszukiwanie nowych genów odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną. Pozyskane nowe źródła odporności (linie Pm oraz linie Lr) będą badane (selekcjonowane) pod kątem ich reakcji odporności (efektywności odporności) w stosunku do kolekcji izolatów, które posiada Pracownia Genetyki Stosowanej IHAR – PIB.

Zad. 3. Ocena linii w różnych warunkach środowiska

Planowane zadanie ma na celu sukcesywne prowadzenie oceny materiału roślinnego pod kątem odporności na mączniaka i rdzę brunatną oraz inne ważne cechy wartości gospodarczej. Ocena materiału roślinnego przeprowadzana będzie w odniesieniu do dwóch wzorców aktualnie zalecanych przez COBORU. Doświadczenia będą prowadzone w trzech miejscowościach.


Pliki do pobrania:

2018

  • Streszczenie wyników badań uzyskanych w 2018 roku
  • Plakat: Pietrusinska A. Smolinska K. Czembor J.H. Tyrka M :“Molecular mapping of leaf rust resistance gene Lr55 and pyramiding genes for leaf rust and powdery mildew resistance in common wheat”. “12th Congress of the International Plant Molecular Biology”. 05-10.08.2018, Montpellier, Francja.

2017

2016

  • Streszczenie z realizacji zadań w 2016 roku
  • Pietrusińska A., Czembor J.H., 2016. "Applied biotechnology to combat the leaf rust caused by Puccinia triticina and powdery mildew caused by Blumeria graminis in polish wheat cultivars" 13th European Conference on Fungal Genetics, 03.04.-07.04.2016. Paryż, Francja.

2015

2014

design by VENTI