Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 95

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 95

 

Tytuł projektu: Badania nad regulatorową funkcją cząsteczek miRNA w przebiegu infekcji wirusami ziemniaka PVY i TRV.
Kierownik projektu: dr Z. Yin
Planowany okres realizacji: 2015-2017

Streszczenie:

PVY jest najważniejszym wirusem ziemniaka w Polsce. Powoduje straty w wysokości plonu bulw jak też jego jakości. Badania będą prowadzone na roślinach tytoniu, który jest rośliną modelową i testową. W roślinach inokulowanych wirusem PVY zostaną oznaczone wybrane miRNA tytoniu, związane z funkcjami rozwojowymi, miRNA i komplementarne do nich transkrypty genów związanych z odpowiedzią na stres oraz wirusowe RNA (np. kodujące geny supresorowe procesu wyciszania wirusowego RNA). Ocena ilościowa będzie przeprowadzona przy użyciu techniki RT-qPCR. Badania dostarczą danych eksperymentalnych o wpływie PVY na ekspresję cząsteczek miRNA.

Cel:

Celem projektu jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat, które cząsteczki miRNA mogą być zaangażowane w reakcję roślin tytoniu na zakażenie wirusem PVY. Wyniki badań przyczynią się do postępu wiedzy o roli miRNA w interakcji ziemniak – wirusy ziemniaka.


Pliki do pobrania:

2017

2016

2015

design by VENTI