Strona główna > Projekty krajowe > Projekty z Narodowego Centrum Nauki (NCN) > Mapowanie genetyczne QTL cechy żółtonasienności rzepaku ozimego (Brassica napus L.).

Mapowanie genetyczne QTL cechy żółtonasienności rzepaku ozimego (Brassica napus L.).

Tytuł projektu: Mapowanie genetyczne QTL cechy żółtonasienności rzepaku ozimego (Brassica napus L.).
Kierownik projektu: prof. dr hab. Iwaona Maria Bartkowiak-Broda
Numer umowy: N N310 727640
Termin rozpoczęcia / termin zańczenia: termin rozpoczęcia: 2011-05-20
termin zakończenia: 2015-03-31

Nasiona rzepaku o żółtej barwie nasion charakteryzują się mniejszą zawartością włókna pokarmowego, a większą tłuszczu i białka, co powoduje, że poekstrakcyjna śruta rzepakowa lub wytłok pozyskiwane z tych nasion są źródłem lepiej przyswajalnego przez zwierzęta hodowlane białka.

Celami naukowymi projektu były:

  • Charakterystyka molekularna genotypów dwóch populacji mapujących (linie DH rzepaku) za pomocą różnego typu markerów polimorfizmu DNA.
  • Opis cech fenotypowych, pod względem których segregują linie populacji mapujących, w szczególności barwy nasion i zawartości włókna pokarmowego.
  • Analiza sprzężeń genetycznych i genotypowych, mapowanie genetyczne ze szczególnym uwzględnieniem opracowania markerów sprzężonych z QTL warunkujących cechę żółtonasienności.

Badania prowadzone były na dwóch populacjach mapujących – 200 linii DH – otrzymanych z mieszańców F1 dwóch linii żółtonasiennych z dwoma liniami rzepaku o czarnych nasionach. Populacje te zostały przebadane za pomocą 16 par starterów AFLP znakowanych fluorescencyjnie (ABI) oraz za pomocą ośmiu par starterów mikrosatelitarnych. Ponadto zostały przebadane w ciągu trzech sezonów wegetacyjnych w doświadczeniach polowych pod względem cech agronomicznych jak również pod względem cech biochemicznych.

W bieżącym roku przeprowadzono standaryzację wszystkich obserwacji, wykonano ponownie obliczenia, które pozwoliły na przygotowanie danych do obliczeń grup sprzężeń za pomocą programu RQTL.

design by VENTI