Strona główna > Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia otrzymane w 2016 roku.

 

 1. Dr Danuta Martyniak została odznaczona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaką honorową "Zasłużony dla Rolnictwa" w dniu 05 grudnia 2016 r. w Warszawie.

 

Nagrody i wyróżnienia otrzymane w 2015 roku.

 

 1. Puchar Dyrektora ARiMR w Poznaniu Piotra Łykowskiego dla prof. dr hab. Edwarda Arseniuka za wkład w upowszechnianie uprawy ziemniaka oraz wieloletnie zaangażowanie w organizację Krajowych Dni Ziemniaka, XXII Krajowe Dni Ziemniaka, Marszew, 23.08.2015 r.

 1. Puchar Prezesa Polskiego Związku Producentów Kukurydzy Prof. Tadeusza Michalskiego dla Prof. dr. hab. Edwarda Arseniuka Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego z okazji XVII Dni Kukurydzy Woj. Mazowieckiego i Łódzkiego za szczególne osiągnięcia naukowe w pracach badawczych nad kukurydzą i wdrażaniu nauki do praktyki Skrzelew, 04.10.2015 r.;

 1. Puchar Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzeja Grossa dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego Dyrektor Prof. dr hab. Edward Arseniuk z okazji XVII Dni Kukurydzy Woj. Mazowieckiego i Łódzkiego za szczególne osiągnięcia w pracach badawczych nad kukurydzą i upowszechnianiu jej uprawy w Polsce, Skrzelew, 04.10.2015 r.

 1. Medal Stanisława Kaszubskiego "Zasłużony dla gospodarki zbożowej" za wybitne zasługi w kształtowaniu przemian i modernizacji polskiej wsi w zakresie przechowalnictwa zbóż dla Prof. dr. hab. Edwarda Arseniuka Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, podczas Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. Radzików 28.05.2015 r.

 1. Puchar Wojewody Mazowieckiego dla Instytut Hodowli mi Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie,za zajęcie I miejsca na najatrakcyjniejsze stoisko wystawienniczo-targowe z branży rolniczej (przygotowane przez KCRZG) przeprowadzonym podczas XVII Dni Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego, Skrzelew, 04.10.2015 r.

 1. Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego dla Pana dr Piotra Ochodzkiego, Kierownika Pracowni Chorób Roślin IHAR-PIB, z okazji XVII Dni Kukurydzy Woj. Mazowieckiego i Łódzkiego za szczególne osiągnięcia w badaniach nad mikotoksynami zbóż i kukurydzy. Skrzelew, 04.10.2015 r.

 1. Prof. dr hab. Janusz Zimny został odznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Odznaką Honorową „ Zasłużony dla Rolnictwa” w dniu 10 września 2015 r. w Warszawie podczas III Kongresu Nauk Rolniczych „Nauka-praktyce” pod hasłem „Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”.

 1. Dyplom uznania dla Prof. dr hab. Teresy Cegielskiej-Taras, za wieloletnią pracę nad kreowaniem nowych form rzepaku z wykorzystaniem metody kultur tkankowych i biotechnologii, przyznany przez Polskie Towarzystwo Botaniczne – Sekcja Kultur Tkankowych Roślin.

 1. Dyplom uznaniadla Dr hab. Marii Gośki, za wieloletnią pracę w zakresie wykorzystania metody kultur tkankowych i biotechnologii roślin w genetyce i hodowli buraka cukrowego, przyznany przez Polskie Towarzystwo Botaniczne – Sekcja Kultur Tkankowych Roślin.

 1. Dyplom doktora nauk rolniczych w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie agronomia z wyróżnieniemotrzymała dr Anna Maria Olejnikz IHAR-PIB Oddział w Poznaniu, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych.

 1. Nagrodę Zespołową za wyróżniającą się prezentację ustną pt. „Molekularna charakterystyka genomów: jądrowego i cytoplazmatycznego mieszańców somatycznych Solanum x michoacabum (+) S. tuberosum”  w otwartym konkursie dla młodych naukowców otrzymała mgr Paulina Smyda-Dajmund.
 • Współautorzy doniesienia: dr Henryka Jakuczun, dr hab. Jadwiga Śliwka prof. nadzw., mgr inż. Iwona Grażyna Wasilewicz-Flis, prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska.

Nagrodę przyznali Organizatorzy XIV Ogólnopolskiej Konferencji Kultur in Vitro i Biotechnologii Roślin w Poznaniu.


 1. Inż. Beata Dudkiewicz z Działu Organizacji i Planowania Badań, otrzymała Medal Michała Oczapowskiego i Dyplom Uznania z okazji 60-lecia Centralnej Biblioteki Rolniczej w podziękowaniu za wieloletnią współpracę z życzeniami dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Warszawa 20.11.2015 r.

 1. Wyróżnienie finansowe Dyrektora Instytutu za opublikowane w roku 2014 prace naukowe w renomowanych czasopismach międzynarodowych bądź krajowych, na wniosek Kapituły ds. Wyróżnień za Publikacje oraz inne osiągnięcia otrzymali:

(Skład Kapituły: prof. dr hab. Waldemar Marczewski, prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt, prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras, dr hab. Paweł Czembor prof. nadzw. IHAR-PIB)

 • Dr hab. Piotr BEDNAREK - Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin w Radzikowie
 • Dr Maja BOCZKOWSKA - Zakład Genomiki Funkcjonalnej w Radzikowie
 • Andrzej BOCZKOWSKI - Dział Administracyjno-Techniczny w Radzikowie
 • Maria BRZEZIŃSKA - Dział Obsługi Polowej i Transportu w Radzikowie
 • Mgr Sandra CICHORZ - O/Bydgoszcz Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Korzeniowych
 • Dr hab. Małgorzata CYRAN - Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin w Radzikowie
 • Dr hab. Paweł CZEMBOR - Zakład Fitopatologii w Radzikowie
 • Mgr Wioletta DYNKOWSKA - Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin w Radzikowie
 • Dr hab. Bogdan FLIS - O/Młochów, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka
 • Dr Sebastian GASPARIS - Zakład Inżynierii Genetycznej w Radzikowie
 • Dr hab. Maria GOŚKA - O/Bydgoszcz Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Korzeniowych
 • Mgr Anna GRUPA - O/Młochów, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka
 • Andrzej HAŁAJCZAK - Sekcja Administracyjno-Finansowa O/Bydgoszcz
 • Tadeusz JANOWICZ - Sekcja Administracyjno-Finansowa O/ Poznań
 • Mgr Maciej KAŁA - Zakład Genomiki Funkcjonalnej w Radzikowie
 • Mgr Ewa KARWIZE - Dział Administracyjno-Techniczny w Radzikowie
 • Mgr Agnieszka KAWKA - Dział Informacji Naukowej i Wydawnictw w Radzikowie
 • Mgr Emilia KOWALCZYK - Dział Spraw Pracowniczych w Radzikowie
 • Dr Anna LITWINIEC - O/Bydgoszcz Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Korzeniowych
 • Adam ŁUKASIEWICZ - Sekcja Administracyjno-Finansowa O/Młochów
 • Mgr Joanna MACHCZYŃSKA - Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin w Radzikowie
 • Mgr Katarzyna MAKOWSKA - Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin w Radzikowie
 • Dr Dariusz MAŃKOWSKI - Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa w Radzikowie
 • Prof. dr hab. Waldemar MARCZEWSKI - O/Młochów, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka
 • Mgr Krystyna MICHALAK - O/Młochów, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka
 • Dr Karolina MITURA-NOWAK - Dział Promocji i Współpracy w Radzikowie
 • Prof. dr hab. Anna NADOLSKA-ORCZYK - Zakład Genomiki Funkcjonalnej w Radzikowie
 • Dr Agnieszka NIEDZIELA - Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin w Radzikowie
 • Mgr Jarosław NOWOSIELSKI - Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin w Radzikowie
 • Leszek OKUNIEWICZ - Sekcja Administracyjno-Finansowa w Boninie
 • Mgr Anna OLEKSIAK - Dział Organizacji i Planowania Badań w Radzikowie
 • Dr Sylwia OLESZCZUK - Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin w Radzikowie
 • Prof. dr hab. Wacław ORCZYK - Zakład Inżynierii Genetycznej w Radzikowie
 • Dr Renata ORŁOWSKA - Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin w Radzikowie
 • Dr Wiesław PODYMA - Sam. stanowisko ds. rolnictwa ekologicznego w Radzikowie
 • Mgr Kamil PROKOPIUK - Zakład Traw Roślin Motylkowatych i Energetycznych w Radzikowie
 • Dr Agnieszka PRZEWODOWSKA - Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie 
 • Dr Magdalena RADECKA-JANUSIK - Zakład Fitopatologii w Radzikowie
 • Mgr Izabela RAJCHEL - Zakład Fitopatologii w Radzikowie
 • Dr Krystyna RYBKA - Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin w Radzikowie
 • Mgr Sylwester SOBKOWIAK - O/Młochów, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka
 • Dr Dorota SOŁTYS-KALINA - O/Młochów, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka
 • Mgr Emil STEFAŃCZYK - O/Młochów, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka
 • Mgr Danuta STRZELCZYKYTA - O/Młochów, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka
 • Dr hab. Jerzy SYLLER - O/Młochów, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka
 • Dr Katarzyna SZAJKO - O/Młochów, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka
 • Dr hab. Jadwiga Ś   LIWKA - O/Młochów, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka
 • Dr Krzysztof TREDER - Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie
 • Mgr Magdalena WAGNER - Dział Spraw Pracowniczych w Radzikowie
 • Inż Krystyna WILDE - Dział Organizacji i Planowania Badań w Radzikowie
 • Dr Sławomir WRÓBEL - Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie
 • Dr Zhimin YIN - O/Młochów, Zakład Genetyki i Materiałów  Wyjściowych Ziemniaka 
 • Mgr Bogumiła ZACHRZEWSKA - Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie
 • Ewa ZAJĄC - Sekcja Administracyjno-Finansowa O/Jadwisin
 • Prof. dr hab. Ewa ZIMNOCH-GUZOWSKA - O/Młochów, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych  Ziemniaka 
 • Prof. dr hab. Janusz ZIMNY - Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin w Radzikowie
 • Dr hab. Grzegorz ŻUREK - Zakład Traw Roślin Motylkowatych i Energetycznych w Radzikowie
design by VENTI