Strona główna > Przetargi > Najem nieruchomości

Najem nieruchomości

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy Radzików 05-870 Błonie. Oddział w Bydgoszczy, Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz. Księga Wieczysta KW 68005, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

  • OGŁOSZENIE 2/OC/03/2017 Przedmiotem najmu jest garaż murowany nr 37 o powierzchni 31,20 m². Garaż wyposażony jest w media (energia elektryczna). Wjazd do garażu utwardzony jest asfaltem.
  • OGŁOSZENIE 3/OC/03/2017 Przedmiotem najmu jest miejsce pod garaż blaszany o powierzchni 16 m² na terenie działki nr 22/14 obręb 168, położonej w Bydgoszczy przy Al. Powstańców Wielkopolskich 10.
  • OGŁOSZENIE 4/OC/03/2017 Przedmiotem najmu jest pomieszczenie warsztatowe o powierzchni 60 m² znajdujące się przy Pl. Weyssenhoffa 11.
design by VENTI