Strona główna > Laboratorium Usług Badawczych > Ocena odporności, wykrywanie i identyfikacja patogenów

Ocena odporności, wykrywanie i identyfikacja patogenów

USŁUGA

JEDNOSTKA

1.

Ocena odporności ziemniaka na wirusa Y

ZGiMWZ Młochów

mgr Krystyna Michalak

k.michalak@ihar.edu.pl

2.

Ocena laboratoryjna / polowa odporności ziemniaka na
Synchytrium endobioticum

ZF, POK Radzików

dr Jarosław Przetakiewicz

j.przetakiewicz@ihar.edu.pl

dr Anna Przetakiewicz

a.przetakiewicz@ihar.edu.pl

 

3.

Ocena odporności ziemniaka na mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i agresywnego (G. pallida)

4.

Badania bulw ziemniaków na obecność bakterii Clavibacter
michiganensis
ssp. sepedonicus (IF/PCR)

5.

Badanie gleby na obecność cyst Globodera rostochiensis -
mątwika ziemniaczanego

6.

Badanie bulw ziemniaka, wody, ścieków i odpadów poprodukcyjnych przemysłu spożywczego na obecność bakterii Ralstonia solanacearum

7.

Badania bulw ziemniaków na obecność bakterii Clavibacter
michiganensis
ssp. sepedonicus (IF/FISH/test biologiczny/metoda
hodowlana)

PCiSKZ Bydgoszcz

dr inż. Paweł Skonieczek

p.skonieczek@ihar.bydgoszcz.pl

mgr inż. Grzegorz Gryń

g.gryn@ihar.bydgoszcz.pl

8.

Badanie skuteczności środków ochrony roślin w zwalczaniu
mątwika ziemniaczanego Globodera rostochiensis

9.

Badanie działania bakteriobójczego środków dezynfekcyjnych (chemicznych i biologicznych) przeciwko Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (metoda zawiesinowa/nośnikowa)

10.

Testowanie odporności materiałów hodowlanych jęczmienia
w warunkach kontrolowanych (szklarnia i fitotron) na różnicujące izolaty patogenów wywołujących mączniaka prawdziwego i rdzę karłową

ZGiHR Radzików

prof. dr hab. Jerzy H. Czembor

j.h.czembor@ihar.edu.pl

11.

Diagnostyka chorób i molekularna charakterystyka patogenów
(PCR, RT-PCR)

ZGiHRK Bydgoszcz

dr inż. Anna Litwiniec

a.litwiniec@ihar.bydgoszcz.pl

12.

Atestacja odporności pszenicy i pszenżyta na septoriozę liści
i plew oraz septoriozę paskowaną liści

ZF PHR Radzików

prof. dr hab. Edward Arseniuk

e.arseniuk@ihar.edu.pl

design by VENTI