Strona główna > Struktura organizacyjna > Oddziały i zamiejscowe Zakłady Naukowe > Oddział w Boninie

Oddział w Boninie

dr hab inż. Włodzimierz Przewodowski
76-009 Bonin k/ Koszalina
tel. 94 342 30 31 lub 342 69 97
e-mail: w.przewodowski@ihar.edu.pl
strona www: www.ziemniak-bonin.pl

 

Oddział w Boninie

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie

dr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski
tel. 94 342 30 31 w. 211
e-mail: w.przewodowski@ihar.edu.pl

Pracownia Nasiennictwa Ziemniaka (więcej...)

dr Agata Kaczmarek - kierownik Pracowni
tel.: 94 342 30 31 w. 245
e-mail:a.kaczmarek@ihar.edu.pl

Pracownia Ochrony Ziemniaka (więcej...)

dr inż. Janusz Urbanowicz
tel. 94 342 30 31 w.253
e-mail:  j.urbanowicz@ihar.edu.pl

Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii (więcej...)

dr hab. Krzysztof Treder - kierownik pracowni, adiunkt

tel. 94 342 30 31 w. 207
e-mail: k.treder@ihar.edu.pl

Pracownia Zasobów Genowych i Kultur in Vitro (więcej...)

dr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski
tel. 94 342 30 31 w. 211
e-mail: w.przewodowski@ihar.edu.pl

Pracownia Badań Rynkowych

vacat

 

Redakcja "Ziemniak Polski"

Wydawnictwo Zakładu Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR-PIB w Bonine
Kwartalnik - ISSN 1425-4263

 • specjalistyczny, ogólnopolski kwartalnik dla branży ziemniaka
 • jest pismem naukowo-technicznym o charakterze doradczym
 • tematyka obejmuje wysoki poziom merytoryczny z zakresu ekonomii, ochrony, przechowalnictwa, przetwórstwa, agrotechniki i pozostałych zagadnień dotyczących ziemniaka
 • ukazuje się od 1991 r., jest pismem recenzowanym i indeksowanym w bazach Agro, Index Copernicus i SIGŻ
 • artykuły naukowe są publikowane wyłącznie w języku polskim

Redaktor naczelny: dr inż. Janusz Urbanowicz
tel. 94 342 30 31 w.253
e-mail: urbanowicz@ziemniak-bonin.pl

Sekretarz Redakcji: mgr Krystyna Żalejko
tel. 94 342 30 31 w.205
e-mail: zalejko@ziemniak-bonin.pl


Pracownia Badań Rynkowych

vacat

Zadania:

 • integracja rynków rolnych
 • terminowe rynki produktów rolnych
 • ekonomiczne ryzyko w rolnictwie
 • badania rynku nasiennego
 • analizy krajowego i międzynarodowego rynku ziemniaka (uwarunkowania podażowo-popytowe, ceny, efektywność marketingu, modele organizacyjne) na tle innych rynków rolnych
 • badania nad zmianami kosztów i efektywności produkcji ziemniaków oraz ekonomiczno-organizacyjna ocena technologii produkcji i przetwarzania
design by VENTI