Strona główna > Struktura organizacyjna > Oddziały i zamiejscowe Zakłady Naukowe > Oddział w Jadwisinie

Oddział w Jadwisinie

dr Cezary Trawczyński - p.o. Kierownika Oddziału
05-140 Serock
Jadwisin, ul. Szaniawskiego 15
tel.(+48 22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65
e-mail: jadwisin@ihar.edu.pl


Główny budynek Oddziału IHAR w Jadwisinie.


Zakład Agronomii Ziemniaka (więcej...)

dr Wojciech Nowacki
tel. (22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65
e-mail: w.nowacki@ihar.edu.pl

Pracownia Fizjologii

vacat

Pracownia Uprawy i Mechanizacji

dr Wojciech Nowacki
tel. (22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65
e-mail: w.nowacki@ihar.edu.pl

Pracownia Nawożenia i Oceny Jakości

dr inż. Cezary Trawczyński
tel. (22)782 66 20, 782 72 20, 782 72 65, ext. 130
e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl


Oddział oferuje:

 • wykonawstwo projektów badawczych i wdrożeniowych,
 • prowadzenie doświadczeń polowych i przechowalniczych,
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe,
 • badania rejestrowe środków ochrony roślin stosowanych   w uprawie i  przechowalnictwie ziemniaka,
 • opracowywanie ekspertyz, opinii, norm i instrukcji,
 • organizację konferencji, seminariów i demonstracji,
 • prowadzenie wykładów, szkoleń, konsultacji i porad,
 • wykonywanie analiz laboratoryjnych i polowych,
 • opracowywanie publikacji naukowych, popularno-naukowych,   materiałów  szkoleniowych   (poradniki, broszury,   filmy, itp.).

Specjalności kadry naukowej aktualnie pracującej w Oddziale IHAR w Jadwisinie:

 • dr Nowacki Wojciech(e-mail: w.nowacki@ihar.edu.pl) -  Kierownik Oddziału oraz Zakładu Agronomii Ziemniaka – systemy i technologie produkcji ziemniaka, ekonomika produkcji, makroproblemy branży ziemniaczanej, technika i technologia przechowywania  ziemniaków;
 • dr Trawczyński Cezary(e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl) - Kierownik Pracowni Nawożenia    i Oceny Jakości – technologia nawożenia ziemniaków, ocena laboratoryjna jakości bulw;
 • dr hab. Zarzyńska Krystyna(e-mail: k.zarzynska@ihar.edu.pl) - agronomia, fizjologia roślin, efektywność systemu korzeniowego;
 • dr inż. Boguszewska-Mańkowska Dominika(e-mail: d.boguszewska@ihar.edu.pl l) - potrzeby wodne i reakcja na stres suszy roślin ziemniaka,  stres roślin na  wysoką temperaturę;
 • dr inż. Barbaś Piotr(e-mail: p.barbas@ihar.edu.pl) ) - metody pielęgnacji na plantacjach ziemniaka, herbologia, mechanizacja technologii uprawy;
 • dr Beata  Nascimento– Wasilewska (e-mail: b.nascimento@ihar.edu.pl ) -  choroby i szkodniki ziemniaka,  nowoczesne metody w nasiennictwie ziemniaka
 • mgr inż. Jankowska Joanna(e-mail: j.jankowska@ihar.edu.pl)  – cechy rozwoju roślin i bulw, choroby skórki, odmianoznawstwo;
 • mgr Pietraszko Milena(e-mail: m.pietraszko@ihar.edu.pl) – choroby okresu wegetacji ziemniaka, morfologia  bulw i wady miąższu, epidemiologia  Cms; 
 • mgr Agata Trocka(e-mail: a.trocka@ihar.edu.pl)  przydatność odmian do przetwórstwa spożywczego, wartość odżywcza ziemniaka;
 • mgr Paweł Łempicki(e-mail: p.lempicki@ihar.edu.pl ) odmianoznawstwo ziemniaka, technika rolnicza, mechanizacja  uprawy i przechowywania ziemniaka

Oddział w Jadwisinie dysponuje specjalistycznym warsztatem badawczym, m. in. polem doświadczalnym o pow. 3 ha z 4-letnią rotacją prowadzonym w systemie integrowanej ochrony, polem doświadczanym 5-członowym prowadzonym w systemie ekologicznym, obiektem  mikropoletkowym (432 szt.) z sześcioma różnymi profilami glebowym, halą wegetacyjną, przechowalnią doświadczalną z 10 komorami klimatyzowanymi, laboratorium wykonującym analizy jakości i składu chemicznego bulw ziemniaka, stacją meteorologiczną, sprzętem doświadczalnym oraz specjalistyczną aparaturą badawczą.

Zespół Oddziału ściśle współpracuje z rolnikami, ośrodkami doradztwa rolniczego, GUS i innymi instytucjami wspomagającymi branżę ziemniaczaną.

Oddział IHAR w Jadwisinie zaprasza do współpracy jednostki naukowo-badawcze, służby doradcze rolnictwa, jednostki obsługujące branżę oraz rolników - producentów ziemniaka.

Jadwisin jest także siedzibą Stowarzyszenia Polski Ziemniak

charakterystyka krajowego rejestru odmian ziemniaka - Wydanie XXIV

design by VENTI