Strona główna > Struktura organizacyjna > Oddziały i zamiejscowe Zakłady Naukowe > Oddział w Jadwisinie

Oddział w Jadwisinie

dr Wojciech Nowacki - Kierownik Oddziału
05-140 Serock
Jadwisin, ul. Szaniawskiego 15
tel.(+48 22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65
e-mail: jadwisin@ihar.edu.pl


Główny budynek Oddziału IHAR w Jadwisinie.


Zakład Agronomii Ziemniaka (więcej...)

dr Wojciech Nowacki
tel. (22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65
e-mail: w.nowacki@ihar.edu.pl

Pracownia Fizjologii

vacat

Pracownia Uprawy i Mechanizacji

dr Wojciech Nowacki
tel. (22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65
e-mail: w.nowacki@ihar.edu.pl

Pracownia Nawożenia i Oceny Jakości

dr inż. Cezary Trawczyński
tel. (22)782 66 20, 782 72 20, 782 72 65, ext. 130
e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl


Oddział oferuje:

 • wykonawstwo projektów badawczych i wdrożeniowych;
 • prowadzenie doświadczeń polowych i przechowalniczych;
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe;
 • badania rejestrowe środków ochrony roślin;
 • opracowywanie ekspertyz, opinii, norm i instrukcji;
 • organizację konferencji, seminariów i demonstracji;
 • prowadzenie wykładów, szkoleń, konsultacji i porad;
 • wykonywanie analiz laboratoryjnych i polowych;
 • opracowywanie publikacji naukowych, popularno-naukowych, materiałów  szkoleniowych (poradniki, broszury, filmy, itp.).

Specjalności kadry naukowej aktualnie pracującej w Oddziale IHAR w Jadwisinie:

 • dr Nowacki Wojciech, Kierownik Oddziału oraz Zakładu Agronomii Ziemniaka – systemy i technologie produkcji ziemniaka, ekonomika produkcji, makroproblemy branży ziemniaczanej;
 • dr Trawczyński Cezary, Kierownik Pracowni Nawożenia i Oceny Jakości – technologia nawożenia ziemniaków;
 • dr Zarzyńska Krystyna - agronomia, fizjologia roślin;
 • mgr inż. Wierzbicka Anna – monitoring potencjału plonowania ziemniaka i parametrów klimatycznych;
 • dr inż. Boguszewska-Mańkowska Dominika - potrzeby wodne i reakcja na stres suszy roślin ziemniaka;
 • mgr Barbaś Piotr - metody pielęgnacji na plantacjach ziemniaka, herbologia;
 • mgr inż. Jankowska Joanna – cechy rozwoju roślin i bulw, choroby skórki;
 • mgr Pietraszko Milena  – choroby okresu wegetacji ziemniaka, morfologia bulw i wady miąższu. 

 

Oddział w Jadwisinie dysponuje specjalistycznym warsztatem badawczym, m. in. polem doświadczalnym o pow. 5 ha z 4-letnią rotacją prowadzonym w systemie integrowanej ochrony, polem doświadczanym 5-członowym prowadzonym w systemie ekologicznym, obiektem  mikropoletkowym (432 szt.) z sześcioma różnymi profilami glebowymi charakterystycznymi dla warunków Polski, halą wegetacyjną, przechowalnią doświadczalną z 10 komorami klimatyzowanymi, laboratorium wykonującym analizy jakości i składu chemicznego bulw ziemniaka, stacją meteorologiczną, sprzętem doświadczalnym oraz specjalistyczną aparaturą badawczą.

Do ważniejszych osiągnięć Oddziału należą: liczne nagrody zespołowe Ministra Rolnictwa oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 28 wykonanych prac doktorskich i 5 prac habilitacyjnych oraz ponad 3400 publikacji.

Zespół Oddziału ściśle współpracuje z rolnikami, ośrodkami doradztwa rolniczego i innymi instytucjami wspomagającymi branżę ziemniaczaną.


Jadwisin jest także siedzibą Stowarzyszenia Polski Ziemniak.


Oddział IHAR w Jadwisinie zaprasza do współpracy jednostki naukowo-badawcze, służby doradcze rolnictwa, jednostki obsługujące branżę oraz rolników - producentów ziemniaka.

design by VENTI